295. Kāds nolūks kristībā ir ūdenim?Vīri darbā

Kalpi, paklausait saviem laicīgajiem kungiem kā Kristum bijībā un bailēs ar neviltotu sirdi. Pildait Dieva gribu kā Kristus kalpi, no visas dvēseles, ne tikai acu priekšā, cilvēkiem izpatikdami, bet labprāt kalpodami, it kā tas būtu jādara Tam Kungam un ne cilvēkiem. [Ef.6:5-7]

Vīri darbā

Lasīt tālāk »Ben E. King: Stand by Me

Lasīt tālāk »


Traktoru dievkalpojums

Kā ziņo laikraksts “Svētdienas Rīts”, Mulakeras brīvā evaņģēliskā draudze maija pirmajā svētdienā svinēja brīvdabas dievkalpojumu, kurā varēja apbrīnot vairāk nekā trīsdesmit traktorus un dažādu lauksaimniecības tehniku.

Lasīt tālāk »


Mācība par Jaunavu Mariju [4.daļa]

« Lasiet 3.daļu

Šoreiz turpināsim apskatīt RKB mācību par Jaunavu Mariju, proti, par svētvietām. Mēģināsim nepalaist garām maldus, ko slēpj šāda sludināšana un prakse, lai pasargātu sevi no aplamas un nevajadzīgas dievkalpošanas, un paliktu uzticīgi vienīgi Dieva Vārda mācībai par grēku piedošanu vienīgi Jēzus Kristus dēļ. Pateiksimies vienīgi Dievam par viņa mīlesību, kas apliecināta sūtot Dēlu pasaulē, un sargāsimies no elkiem, kā patiesās rūpēs uz to nopietni mudina apustulis Jānis.

Lasīt tālāk »


Viks: Vienprātība

Tas notika sen, ļoti sen,
Bet to stāstu es glabāju vēl,
Tas stāsts tā kā upe vēl plūst,
Tā kā mūžīgi uguņi rūc.
Nu jau desmitiem gadu vilcieni dzied
Seno dziesmu, ka jāaiziet.

Lasīt tālāk »