214. Vai Svētais Gars viens pats veic atgriešanu vai arī cilvēks pats šajā lietā var darboties līdzi?Jauni īpašnieki

Kā ziņo zviedru laikraksts “Dagen” sadarbībā ar “Latvijas Kristīgo Radio”, burinieks ELIDA IV, kas turpināja misijas tradīcijas, ko aizsāka jaunāko vārda brāļu apkalpes, tagad mainījis īpašnieku.

Lasīt tālāk »Golgāta

Un, kad tie nonāca tai vietā, ko sauc par pieresvietu, tad tie tur sita krustā Viņu un tos ļaundarus, vienu pa labo un otru pa kreiso roku. [Lk.23:33]

Golgāta

Lasīt tālāk »


Jēzus ciešanu stāsts

Pestītāja ciešanu stāsts, kas attēlots bildēs, no sagūstīšanas līdz kapā guldīšanai.

ciešanu stāsts

Lasīt tālāk »


Nosaukumu maiņa

Kā ziņo zviedru laikraksts “Dagen” sadarbībā ar “Latvijas Kristīgo Radio”, šogad slavenā Termini stacija Romā ieguvusi “pāvesta statusu”.

Lasīt tālāk »


Viss piepildīts!

Kā Mozus paaugstinājis čūsku tuksnesī, tāpat jātop paaugstinātam Cilvēka Dēlam, lai ikviens, kas tic, Viņā iegūtu mūžīgo dzīvību. [Jņ.3] Viņš ir mūsu grēku izpircējs, ne tikai mūsu vien, bet visas pasaules grēku. [1.Jņ.2]

Lasīt tālāk »