220. Kāda ir Kristus Baznīca jeb Draudze?Vērtīgais pienesums

Luterisma mantojuma fonds [LMF] ir mūs iepriecinājis, izdodot divas jaunas grāmatas latviešu valodā.

Lasīt tālāk »Vīri darbā

Kalpi, paklausait saviem laicīgajiem kungiem kā Kristum bijībā un bailēs ar neviltotu sirdi. Pildait Dieva gribu kā Kristus kalpi, no visas dvēseles, ne tikai acu priekšā, cilvēkiem izpatikdami, bet labprāt kalpodami, it kā tas būtu jādara Tam Kungam un ne cilvēkiem. [Ef.6:5-7]

Vīri darbā

Lasīt tālāk »


Ben E. King: Stand by Me

Lasīt tālāk »


Traktoru dievkalpojums

Kā ziņo laikraksts “Svētdienas Rīts”, Mulakeras brīvā evaņģēliskā draudze maija pirmajā svētdienā svinēja brīvdabas dievkalpojumu, kurā varēja apbrīnot vairāk nekā trīsdesmit traktorus un dažādu lauksaimniecības tehniku.

Lasīt tālāk »


Mācība par Jaunavu Mariju [4.daļa]

« Lasiet 3.daļu

Šoreiz turpināsim apskatīt RKB mācību par Jaunavu Mariju, proti, par svētvietām. Mēģināsim nepalaist garām maldus, ko slēpj šāda sludināšana un prakse, lai pasargātu sevi no aplamas un nevajadzīgas dievkalpošanas, un paliktu uzticīgi vienīgi Dieva Vārda mācībai par grēku piedošanu vienīgi Jēzus Kristus dēļ. Pateiksimies vienīgi Dievam par viņa mīlesību, kas apliecināta sūtot Dēlu pasaulē, un sargāsimies no elkiem, kā patiesās rūpēs uz to nopietni mudina apustulis Jānis.

Lasīt tālāk »