232. Kādas vietējās draudzes un draudžu asociācijas pastāv patlaban?Dažas domas Lielo katehismu lasot [2.daļa]

Lasi arī 1.daļu

Līdzīga konfliktsituācija veidojas kristīgajā ticībā, kad cilvēkam neatliek nekas cits, kā vienīgi pieņemt ticībā jauno atziņu [dogmu], aizstājot ar to veco, vai arī pretoties, aizstāvot to fundamentu, kuru tas iepriekš pats ar saviem spēkiem uzcēlis. Pretošanās un aizstāvēšanās ir tā pati bēgšana un slēpšanās [1.Moz.3:8], atrunas, atliekot šo konfliktsituāciju uz nenoteiktu laiku [Ap.d.24:25], jeb, vēl vienkāršāk – sirds nocietināšana, noniecinot kristīgo mācību un pārejot no problēmas uz personībām, tādā veidā uzņemoties Dieva funkcijas. Tā ir taktika, ko izmantoja jau Ādams, kad vainoja savu sievu un, galu galā, arī pašu Dievu sevis izdarītajā [1.Moz.3:12]. Ikviens “vecais Ādams” turpina darīt to pašu.

Lasīt tālāk »Jezuītu gravīra luterāņiem

Vasarsvētku Bībeles stundai, runājot par attiecīgās svētdienas teksta eklezioloģiju, izvēlējos Hieronīma Nadāla [Jerome Nadal SJ] gravīru. Divu iemeslu pēc:

Jezuītu gravīra luterāņiem

Lasīt tālāk »


Intelektuāļi pievēršas kristietībai

Arvien vairāk akadēmiķu un intelektuāļu komunistiskajā Ķīnā interesējas par kristīgo ticību.

Lasīt tālāk »


Georga Manceļa sprediķa grāmata

Nedaudz vairāk iepazīsimies ar pašu Manceļa sprediķu grāmatu.

Tā kā apjoma un satura ziņā šī grāmata ir grūti aptverama vienā īsā referātā, tad gribot negribot jākoncentrējas uz vienu noteiktu tēmu. Teologu vidū pastāv uzskats, ka visdrošākā mēraukla vai pārbaudes akmens kāda teologa mācības vērtēšanai ir viņa mācība par Altāra Sakramentu. Mēs sekosim šim ieteikumam un aplūkosim, kas Mancelim sakāms par Svēto Vakarēdienu. Tā kā Manceļa sprediķi ir izteikti katehētiski un bībeliski, tad, lai ļautu izjust šo sprediķu “garšu”, es nemēģināšu sistemātiski analizēt visu, kas Mancelim sakāms par Svēto Vakarēdienu, bet centīšos vienkārši atreferēt viņa Zaļās ceturtdienas sprediķi.

Lasīt tālāk »


gviclo – ir svēts

e-ntuziastu gviclo Dievs piedabūja pie Sava Vārda patiesības tik pat brīnumaini, kā katru kristieti. Mēs varam vien brīnīties, kā Dieva vārds uzrunā, aicina, pulcina un apgaismo kristīgajā draudzē tik dažādus cilvēkus. Bet vai šoreiz par to runāsim. To tūlīt redzēsim.

Lasi, domā un jautā arī tu, mīļais e-baznīcēn, atsauču sadaļā.

Lasīt tālāk »