359. Kas ir necienīgs Vakarēdiena baudītājs?Traktoru dievkalpojums

Kā ziņo laikraksts “Svētdienas Rīts”, Mulakeras brīvā evaņģēliskā draudze maija pirmajā svētdienā svinēja brīvdabas dievkalpojumu, kurā varēja apbrīnot vairāk nekā trīsdesmit traktorus un dažādu lauksaimniecības tehniku.

Lasīt tālāk »Mācība par Jaunavu Mariju [4.daļa]

« Lasiet 3.daļu

Šoreiz turpināsim apskatīt RKB mācību par Jaunavu Mariju, proti, par svētvietām. Mēģināsim nepalaist garām maldus, ko slēpj šāda sludināšana un prakse, lai pasargātu sevi no aplamas un nevajadzīgas dievkalpošanas, un paliktu uzticīgi vienīgi Dieva Vārda mācībai par grēku piedošanu vienīgi Jēzus Kristus dēļ. Pateiksimies vienīgi Dievam par viņa mīlesību, kas apliecināta sūtot Dēlu pasaulē, un sargāsimies no elkiem, kā patiesās rūpēs uz to nopietni mudina apustulis Jānis.

Lasīt tālāk »


Viks: Vienprātība

Tas notika sen, ļoti sen,
Bet to stāstu es glabāju vēl,
Tas stāsts tā kā upe vēl plūst,
Tā kā mūžīgi uguņi rūc.
Nu jau desmitiem gadu vilcieni dzied
Seno dziesmu, ka jāaiziet.

Lasīt tālāk »


Kolumbijas kristieši

Kā ziņo zviedru laikraksts “Dagen” sadarbībā ar “Latvijas Kristīgo Radio”, izmaiņas skārušas pāvestiešu baznīcu Kolumbijā. Kādu laiku tā bija šajā zemē noteicošā, bet pēdējā laikā aktivizējušās evaņģēliskās un protestantu draudzes, kamēr papistu draudzes zaudē locekļus.

Lasīt tālāk »


Uzvarētā pasaule

“Tanī dienā jūs Mani vairs nejautāsit. Patiesi, patiesi Es jums saku: ja jūs Tēvam ko lūgsit, Viņš jums to dos Manā Vārdā. Līdz šim jūs neko neesat lūguši Manā Vārdā; lūdziet, tad jūs dabūsit, ka jūsu prieks būs pilnīgs. To Es jums līdzībās esmu runājis; nāk stunda, kad Es vairs nerunāšu uz jums līdzībās, bet tieši stāstīšu par Tēvu. Tanī dienā jūs lūgsit Manā Vārdā, un Es nesaku, ka Es aizlūgšu Tēva priekšā par jums. Jo pats Tēvs jūs mīl, tāpēc ka jūs Mani esat mīlējuši un esat nākuši pie ticības, ka Es esmu izgājis no Tēva. Es esmu izgājis no Tēva un nācis pasaulē: tagad Es atkal atstāju pasauli un aizeimu pie Tēva.” Mācekļi Viņam saka: “Redzi, tagad Tu runā tieši un ne vairs līdzībā. Tagad mēs saprotam, ka Tu zini visu un Tev nav vajadzīgs, lai kāds Tevi jautātu; tāpēc mēs ticam, ka Tu no Dieva esi nācis.” [Jņ.16:23-30]

Lasīt tālāk »