164. Ko tu par sevi apliecini pirmajā ticības loceklī?Romas katoļu reliģija – pareizticīgo viedoklis

Bieži ir nācies saņemt pārmetumus, ka e-BAZNICA pauž paštaisnu pārpareizu viedokli par citiem ticīgajiem, noraidot sadraudzību, ekumēnismu un mīlestību, kaut arī e-BAZNĪCA cenšas iepazīt ticīgos citās konfesijās pētot viņu mācību, kā arī aicinot uz e-interviju.

Turklāt vēlos paskaidrot, ka paustā nostāja nav personīga nepatika vai vienkārša mēdīšanās. Mēs to darām mīlestībā pret kristiešiem, Dievu un Viņa Svēto Vārdu, un sekojot skaidrām norādēm Svētajos Rakstos, kas liek un aicina brīdināt par maldiem un maldu mācībām, jo tās ved cilvēkus pa bīstamu ceļu, apdraudot pestīšanu. Mēs nerunājam par miesīgām lietām un konkrētiem grēkiem, bet gan par bīstamajām maldu mācībām. Tālākais jau ir katra paša ziņā – izvērtējiet un spriediet paši ikdienas meklējot Svētajos Rakstos, vai ir tā, kā vieni vai otri māca.

Lasīt tālāk »e-ntuziasti e-kskursijā

Vēlu paliekot nomodā Viņa e-minence e-pāvests un Viņa e-xelence e-kardināls gatavojās e-xkursijai, un agri ceļoties viņi uzsāka ceļu uz Latvijas plato galu. Lielā ātrumā traucoties pa lielceļiem viņi sasniedz savu pirmo mērķi…


… Balvus, kur izrādās ir pat luterāņu baznīca, kas pieder LELB…

Lasīt tālāk »


Cilvēki no pagātnes

Kā ziņo zviedru laikraksts “Dagen” sadarbībā ar “Latvijas Kristīgo Radio”, negaidīts un nopietns pārbaudījums piemeklējis Singapūras karmelītu klostera māsas.

Lasīt tālāk »


10 “mīti” par Romas katoļu reliģiju

Vieni rada “mītus”, citiem nākas tos atspēkot, bet vēl kādiem to visu jālasa un jāvērtē. Šīs e-refleksijas autors ir Romas katoļu priesteris Staņislavs, ar kuru Jūs varat iepazīties tuvāk izlasot e-interviju.

! e-ntuziasti brīdina, ka tālāk rakstītais teksts var nesaturēt skaidru kristīgo mācību !

Lasīt tālāk »


John Lennon: Imagine

Lasīt tālāk »