182. Ko Jēzus dara, būdams mūsu pravietis?Ticības apliecība un apliecināšana [1.daļa]

Ticīgo pulks nav redzams; baznīca ir ticīgo pulks; tāpēc baznīca nav redzama…Izteiktajā ticības apliecībā baznīca kļūst redzama, apliecinājumā tā kļūst pazīstama [Propter confessionem coetus ecclesiae est visibilis…Ex confessione cognoscitur ecclesia], saskaņā ar apustuļa Pāvila teikto: “Jo ar sirds ticību panākama taisnība un ar mutes liecību – pestīšana” [Rom.10:10]. Tā raksta doktors Mārtiņš Luters.

Lasīt tālāk »Neparastākās baznīcas

Cilvēka miesīgais prāts allaž ir pārpratis Dieva vārdu, tā arī šajā gadījumā: domādami, ka uzceļot grandiozas baznīcēkas, tiks atvēlēta vieta svētuma virs zemes. Taču katrs septiņgadīgs bērns, paldies Dievam, zina, kas ir baznīca: proti, svēti ticīgie – avis, kuras dzird sava Gana balsi. Jo tā lūdz bērni: “Es ticu uz svētu kristīgu baznīcu.” Šis svētums pastāv Dieva vārdos un īstā ticībā.

neparastākās baznīcas

Lasīt tālāk »


Šķīstīšanās trauks ar parakstu “Mozus”

Pētnieki atraduši bronzas laikmeta trauku, uz kura redzama zīmīga mākslinieciska kolāža ar attēliem un uzrakstiem senebreju valodā. Šķīstīšanās trauki bija daļa no senās upurēšanas sistēmas. Parakstu uz trauka mākslinieks veidojis ar lielu izsmalcinātību, tomēr skaidri un salasāmi: משה [MoSHeH]

Šķīstīšanās trauks ar parakstu Mozus

Lasīt tālāk »


Pilnīgi atklāti Nr.5 [1.daļa]

« Lasi Pilnīgi atklāti Nr.1

Pēdējo rakstu Pilnīgi atklāti sērijā publicēsim divās daļās. Šodien būs Ievads un Kalpošanas amats, nākamaja nedēļā Baznīca un Kopsavilkums.

Vēlos vēlreiz uzsvērt, mīļais lasītāj, ka sērijas “Pilnīgi atklāti” raksti tapa laikā, kad bijām LELB. Šis raksts tapa līdz 2006.gada 28.jūnijam, kad Roberto un gviclo pārtrauca sadraudzību svētajās lietās ar LELB, un tika rakstīts sekojot Lutera akadēmijas mācību spēku aicinājumam.

Lasīt tālāk »


Александр Пушкин: К ***

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.

Lasīt tālāk »