208. Ko māca trešais ticības loceklis?Savdabīgā vienība

Zviedrijas trīs baznīcas ir pozitīvi noskaņotas nākotnē apvienoties vienā kopējā organizācijā.

savdabīgā vienība

Lasīt tālāk »Pilnīgi atklāti Nr.2

Šis raksts ir tapis pēc riņķa diskusijas, kurā tika diskutēts par pirmo rakstu [skatīt "Pilnīgi atklāti Nr.1"]. Šo var uzskatīt par brīvā formā rakstītu diskusijas protokolu ar maniem secinājumiem un kopsavilkumiem.

Šeit pieļauts, ka heterodoksa stāvokļa konstatācija var būt arī subjektīva, un ir manāma komformisma mācības ietekme. Tas ir tādēļ, ka diskusijās dominēja “pieredzējušākie” dalībnieki. Jautājums joprojām bija aktuāls, jo pamatojoties Rakstos tika secināts, ka palikšana heterodoksā baznīcā ir sirdsapziņas jautājums, turklāt ir nepārprotamas Svēto Rakstu norādes, kas aicina aiziet no tādas baznīca.

Lasīt tālāk »


n e-DOMĀ!

Es akls aiz gaismas…
Kas esi, Tu Kungs?

Nāc šurpu; Nāc, celies!
… – Es parādos Jums.

Redz, Saul, Es Jēzus
Ko vajāji tu -…
Ne tiesāt es nāku
Bet lai izglābtu.

Lasīt tālāk »


Britu baznīcu apmeklējums

Vairāk nekā puse britu uzskata sevi par kristiešiem, tomēr tikai katrs desmitais ik nedēļu apmeklē baznīcu, liecina Lielbritānijas kristīgās labdarības organizācijas “Tearfund” veiktās aptaujas rezultāti.

Lasīt tālāk »


Kā Kristus ienāk dzīvot jūsos?

Daudzi cilvēki jūtas pārsteigti, uzzinot, ka Dieva vārds māca, ka viņos dzīvo Kristus. [Gal.2:20] Bieži vien viņi ir vēl vairāk pārsteigti par to, ka Kristus viņos iemājo nevis viņu pašu izvēles vai pūliņu dēļ, bet tikai un vienīgi ar Dieva vārdu. Jo Jēzus ir sacījis: “Ne jūs Mani esat izredzējuši, bet Es jūs esmu izredzējis un jūs nolicis, ka jūs ejat un nesat augļus.” [Jņ.15:16] Šajā tabulā jūs varat redzēt, ko dažādas baznīcas māca par paļaušanos vai nu uz jūsu paša cilvēciskajiem pūliņiem, vai uz Dieva vārdu, lai Kristus iemājotu jūsos.

Kā Kristus ienāk dzīvot jūsos?

Lasīt tālāk »