195. Kā Kristus tevi atpestīja arī no sātana varas?Divas rindas

Lasīt tālāk »Lūgs pēc lietus

Kipras Pareizticīgā baznīca likusi priesteriem lūgt pēc lietus, lai izbeigtos viens no spēcīgākajiem sausumiem.

Lasīt tālāk »


Grēksūdze un Absolūcija

Par Lutera reformatora darbību mēdz sacīt, ka tā ir balstīta pareizā grēka un piedošanas izpratnē. Aizstāvēdams Luteru pret Parīzes Universitātes teologu apsūdzībām, viņa draugs un palīgs Filips Melanhtons apliecināja, ka Lutera lielākais ieguldījums kristīgajā teoloģijā ir grēknožēlas sakramenta pareiza interpretācija. Ir interesanti uzzināt, ka tagad pēc vairāk nekā četriem gadu simteņiem Parīzes Romas katoļu Universitātes vēsturnieks Daniels Olivjē ir piekritis Melanhtonam, atzīdams, ka grēks ir elements, kuram ir izšķirīgā loma Lutera teoloģiskajā metodē.

greksudze.jpg

Lasīt tālāk »


Lifehouse: Everything (Skit)

Lasīt tālāk »


Kas mūs šķirs?

2007.gada 30.novembra rītā e-firziķis atgādināja pasaulei Dieva vārdus no svētā apustuļa Pāvila vēstules romiešiem: Kas mūs šķirs no Kristus mīlestības? Vai ciešanas, izbailes, vajāšanas, bads, plikums, briesmas vai zobens? [Rom.8:35]

lionrome1.jpg

Lasīt tālāk »