87. Kādi ir priekšnosacījumi, lai saderināšanās būtu spēkā?Četrpadsmitā svētdienā pēc Vasaras svētku atsvētes

Un notika ceļā uz Jeruzālemi, Viņš gāja vidū caur Samariju un Galileju un iegriezās kādā ciemā. Te Viņam pretim nāca desmit spitālīgi vīri, tie apstājās no tālienes un paceltā balsī sauca: “Jēzu, Meistar, apžēlojies par mums!” Un Viņš, tos ieraudzījis, tiem sacīja: “Ejiet, rādaities priesteriem!” Un notika, ka tie aizejot ceļā kļuva veseli. Tad viens no tiem, redzēdams, ka viņš kļuvis vesels, griezās atpakaļ un skaļā balsī Dievu slavēja, nometās uz sava vaiga pie Viņa kājām un pateicās Viņam. Un tas bija samarietis. Tad Jēzus griezās pie tā un sacīja: “Vai visi desmit nav kļuvuši veseli? Kur tad tie deviņi? Vai cits neviens nav atradies, kas būtu griezies atpakaļ un Dievam godu devis, kā vien šis cittautietis? Un Viņš tam sacīja: “Celies, ej! Tava ticība tev ir palīdzējusi.” [Lk.17:11-19].

Lasīt tālāk »Charles Wesley: Sargi mani Pestītāj

Jēzu, mīļais Pestītāj, Mani vienu neatstāj!
Kad visapkārt vētra kauc, Viļņi tumšās dzelmes jauc,
Sargi mani Pestītāj, Apsauc vētru, lai tā stāj!
Tavā drošā vadībā Tikšu debess godībā.

Lasīt tālāk »


Lūdz par valstu apvienošanos

Kā ziņo laikraksts “Svētdienas Rīts”, kristieši Ziemeļu un Dienvidu Korejā lūdz par abu, kopš 1945.gada šķirto valstu apvienošanos. Abu valstu kristieši tikās Geumgangas kalnā.

Lasīt tālāk »


Avārijas brigāde: Šampinjoni [5]

Kāds saimnieks ļoti lepojas un rūpīgi kopj savu privātmājas mauriņu. Kādu dienu viņš ierauga tajā augam sēni. Sēņu kļūst aizvien vairāk un tās nav iespējams apturēt. Saimnieks izsauc Avārijas brigādi, kas ierodas nekavējoties un ķeras pie darba.

Lasīt tālāk »


Atceries, ko mācītājs vakar teica baznīcā…


…ka Jēzus spēkā, kas Tevi dara stipru, Tu vari vēl uztaisīt 3 atkārtojumus

Lasīt tālāk »