62. Kāds grēks ir vecāku nicināšana?Superapustuļi


Un, pieaicinājis Savus divpadsmit mācekļus, Viņš tiem deva varu pār nešķīstiem gariem tos izdzīt un dziedināt visas sērgas un slimības. [Mt.10:1]

Lasīt tālāk »Atsakās atzīt Bībeli par nepiedienīgu

Honkongas mediju regulators noraidījis prasību Bībeli klasificēt kā “nepiedienīgu” izdevumu pēc vairāk nekā 2000 sūdzību saņemšanas par tās seksuālo un vardarbīgo saturu, kur atainota arī izvarošana un incests.

bibele8.gif

Lasīt tālāk »


Ticības apliecība un apliecināšana [2.daļa]

Lasi arī 1.daļu

Apustuļi uzskatīja “vārda kalpošanu”, t.i., tās vēsts, kuru viņi saņēmuši, pasludināšanu, par savu galveno uzdevumu. 1.Pētera vēstulē [1:25] adresātiem tiek teikts par “vārdu, kas jums tika sludināts” un, iespējams, kas veidoja kristības apmācības pamatu. Apustulis Jānis ļoti bargi vēršoties pret maldu mācītājiem, norāda uz noteiktu mācības kopumu, ārpus kura kristietis pārstāj būt par kristieti [2.Jņ.9-11]. Pāvils min “mācību” [Rom.16:17], tās apliecināšanu vai noraidījumu, kā skaidru un pārbaudāmu liecību kristīgajai piederībai.

apliecibas1.gif

Lasīt tālāk »


Ļauna doma = ligzda

Nav mūsu spēkos liegt putniem lidot virs mūsu galvām, bet mūsu spēkos ir neļaut tiem vīt ligzdas uz mūsu galvām.

Lasīt tālāk »


Atrasts Hēroda kaps

Izraēlas arheologi 12 kilometru attālumā no Jeruzalemes atraduši Bībelē pieminētā ķēniņa un bērnu slepkavas Hēroda kapu.

Lasīt tālāk »