199. Kādiem vārdiem Ticības apliecība attēlo mūsu Pestītāja paaugstināšanas stāvokļa atsevišķus brīžus?Slavē līdz’ ar Ābrama bērniem [412]

Teici to Kungu, to godibas-ķēniņu svētu,
Dvēsele mīļa, kaut teikt viņu cienigi spētu!
Sapulcejties!
Kokles, nu pamodieties,
– Visi lai slave to svētu!

Lasīt tālāk »Kāda ir mūžīgā dzīvošana?

Mūžīgā dzīvošana ir neizsakāmi jauka svētlaime, miers, taisnība, līksmība un godība, kad mēs varēsim skatīt Dieva Jēru vaigu vaigā, atbrīvoti no grēka un tā lāsta. Mūžīgā dzīve ir garīga dzīve. Kad miesa būs pagodināta, tad tai nebūs laicīgo vajadzību. Debesīs netiks ēsta laicīgā barība, tur nebūs arī laulību. Mēs paši būsim līdzīgi eņģeļiem.

Lasīt tālāk »


Avārijas brigāde: Torte [17]

Daudzu sēriju personāžam – vecajam pensionāram pienākusi 100 dzimšanas diena. Avārijas brigāde palīdz viņam saņemt loloto torti Pizas torņa izskatā.

Lasīt tālāk »


Domu graudi

Pie Dieva ticībā tu esi brīvs no visām lietām; bet pie cilvēkiem tu esi ikvienam kalps mīlestībā.

Lasīt tālāk »


Kas ir dienišķā maize?

Dienišķā maize ir viss, kas mums ir vajadzīgs laicīgajā dzīvē. Dievs labprāt to vēlas dot visiem katru dienu. Bet Viņš vēlas, lai mēs to lūdzam no Viņa un pateicīgi apliecinām Viņa lielo labprātību un gādību.

Lasīt tālāk »