106. Ko Dievs sargā ar astoto bausli?Ceļojumu piezīmes IV: Pārsteidzošie giganti

Šoreiz ceļojuma piezīmju turpinājumā par tiem milzu gigantiem, kas sastapti Latgales tālākajos un nomaļākajos nostūros. Protams, tikai par dažiem. Ja pašķirsta literatūru un pasērfo e-vidē, tad nākas secināt, ka redzēta ir tikai maza daļiņa no tiem.

Ceļojumu piezīmes IV: Pārsteidzošie giganti

Lasīt tālāk »Adventa pārdomas un pamudinājumi

Lai gan dabiskā saules gaisma Adventa laikā arvien sarūk, tomēr garīgā gaisma, ko simbolizē sveces Adventa vainagos, arvien pieaug, līdz pilnā mērā atmirdz Kristus dzimšanas svētku spožumā. Tāpēc arī mēs, iesākot Adventa laiku, pārdomās pakavēsimies pie gara gaismas.

Adventa pārdomas un pamudinājumi

Lasīt tālāk »


Taisnošanas un svētdarīšanas saistība

Kristus savieno ticību un dzīvību, taisnošanu un svētdarīšanu, pestīšanu un svētu dzīvi, jo Viņš “mums kļuvis par Dieva gudrību, par taisnību, par dzīves svētumu un pestīšanu” [1.Kor.1:30]. Kā kristiešiem mums nav citas dzīves kā vien tā, ko devis Dievs Tēvs, nopelnījis Dieva Dēls un piešķīris Svētais Gars. Tādēļ mūsu skats vienmēr ir vērsts uz Jēzu Kristu, Dievu, kas nācis pasaulē cilvēka miesā. Viņš ir mūsu pestītājs un grēku izpircējs, kā arī mūsu taisnība un pilnība Dieva priekšā. Un, ja viņš ir mūsu taisnība, viņš ir arī mūsu svētums jeb svētdarīšana. Tāpat kā Sv. Pāvilam, mums ir viena, uz Kristu vērsta, pārliecība: “Jo dzīvot man ir – Kristus” [Fil.1:21]. Mūsu emociju nasta ir noņemta un mēs varam dzīvot svētas dzīves pilnīgā brīvībā, “ārpus sevis”. Jo svētdarīšanas darbs nav mūsu, bet gan Kristus darbs.

Taisnošanas un svētdarīšanas saistība

Lasīt tālāk »


e-BAZNICĀ sācies e-gavēnis

e-ntuzisasti aicina e-baznīcēnus apņemties turēt e-gavēni, samazināt informācijas tehnoloģiju lietošanu ikdienā, pievērsties katehisma un Svēto Rakstu studēšanai un mācīšanai.

Lasīt tālāk »


Mums jāsūdz Dievam savi grēki

Redzama kļuvusi ir Dieva mīlestība mūsu starpā, Dievam savu vienpiedzimušo Dēlu sūtot pasaulē, lai mēs dzīvotu caur Viņu. [1.Jņ.4:9]

Lasīt tālāk »