232. Kādas vietējās draudzes un draudžu asociācijas pastāv patlaban?II sezonas sākums

mīļie e-baznīcēni un viesi, vai jūsu atmiņā vēl palikusi e-aptauja “Tā stunda nāk un ir jau klāt”?

Šodien, 15.augustā, tas ir piepildījies:ir trešdiena, spīd saule un e-projekts e-BAZNICA atgriežas no e-atvaļinājuma un uzsāk savu otro sezonu.

Lasīt tālāk »[Ne]miers, ko visi grib

Mēs esam uzzinājuši, ka šis vīrs ir bīstams cilvēks un nemiera cēlējs visu jūdu vidū visā pasaulē. [Ap.d.24:5]

Lasīt tālāk »


MercyMe: I Can Only Imagine


Lasīt tālāk »


Iecienīta kristīgā televīzija

Kā ziņo laikraksts “Svētdienas Rīts”, ASV ir iecienīti kristīgie televīzijas raidījumi. Gandrīz katrs otrais ASV iedzīvotājs reizi mēnesī skatās kādu no kristīgajām programmām.

Lasīt tālāk »


Sprediķis 10. svētdienā pēc Trīsvienības svētkiem

Un, pienācis tuvu, Viņš, pilsētu ieraudzījis, raudāja par viņu un sacīja: “Kaut arī tu šodien zinātu, kas tev pie miera vajadzīgs! Bet vēl tas ir apslēpts tavām acīm. Jo nāks dienas pār tevi, kad tavi ienaidnieki ap tevi cels nocietinājumus, tevi ielenks un no visām pusēm spaidīs. Tie tevi nopostīs līdz pamatiem un tavus bērnus, neatstādami no tevis akmeni uz akmens, tāpēc ka tu neesi atzinusi savu apžēlošanas laiku.” Pēc tam Viņš iegāja Templī un sāka izdzīt pārdevējus, sacīdams uz tiem: “Ir rakstīts: Mans nams ir lūgšanas nams, – bet jūs to esat pārvērtuši par laupītāju bedri.” Viņš katru dienu mācīja Templī. Bet augstie priesteri un rakstu mācītāji, arī tie, kas stāvēja tautas priekšgalā, domāja par to, kā Viņu nomaitāt, bet nezināja, kā to darīt, jo visa tauta Viņam bija pieķērusies un klausīja Viņu. [Lk.19:41-48]

Lasīt tālāk »