300. Kurus tad īsti ir jākrista?Trešajā svētdienā pēc Kristus augšāmcelšanās svētkiem

“Vēl mazu brīdi, un jūs Manis vairs neredzēsit, un atkal mazu brīdi, un jūs Mani atkal redzēsit.” Tad daži no Viņa mācekļiem runāja savā starpā: “Ko Viņš grib teikt ar šiem vārdiem: mazu brīdi, un jūs Manis vairs neredzēsit, un atkal mazu brīdi, un jūs Mani redzēsit, un: Es aizeju pie Tēva?” Tie sacīja: “Ko Viņš ar to grib teikt: mazu brīdi? – Mēs nesaprotam, ko Viņš runā!” Jēzus noprata, ka tie gribēja Viņam jautāt, un sacīja viņiem: “Vai par to jūs spriežat savā starpā, ka Es sacīju: mazu brīdi, un jūs Manis neredzēsit, un atkal mazu brīdi, un jūs Mani redzēsit? Patiesi, patiesi Es jums saku: jūs raudāsit un sērosit, bet pasaule priecāsies; jūs skumsit, bet jūsu skumjas tiks vērstas priekā. Kad sieva dzemdē, viņa ir noskumusi, jo viņas stunda ir klāt; bet, kad viņa ir dzemdējusi bērnu, viņa vairs nepiemin savas bēdas aiz prieka, ka cilvēks nācis pasaulē. Arī jums tagad ir skumjas. Bet Es jūs atkal redzēšu; tad jūsu sirds priecāsies, un neviens šo prieku jums neatņems. Tanī dienā jūs Mani vairs nejautāsit. [Jņ.16:16-23]

Lasīt tālāk »Johann Michael Altenberg: Tu, mazais pulciņ, nebīsties

Tu, mazais pulciņ, nebīsties, Kad ienaidnieks tev uzmācies
Un draud no visām malām, Un sauc, ka tev būs bojā iet.
Tik turi savu kroni ciet’ Un pastāvi līdz galam!

Lasīt tālāk »


Strīdīgais altāris paliek…

Kā ziņo laikraksts “Svētdienas Rīts”, Saksijā, nesen izvērsušies skaļi strīdi par mākslinieka Mihaela Fišera-Arta altārgleznu.

Lasīt tālāk »


Pāvesta pilsētas 3.sērija: Lielā cīņa

Skatieties Pāvesta pilsētas 2.sēriju: Oficiālā vizīte

Lasīt tālāk »


Tu klāj man galdu

Lasīt tālāk »