232. Kādas vietējās draudzes un draudžu asociācijas pastāv patlaban?talyc e-pasaulē

Redzi, e-POLEMIKAs e-kardināls metis kaunu pie malas, un, atšķirībā no citiem kardināliem, ir gatavs atbildēt par izdarīto.

Lasīt tālāk »Liedz piedalīties dievkalpojumā

Kāds britu mācītājs bija aizliedzis bērniem, kas jaunāki par 12 gadiem ierasties uz viņa Lielās Piektdienas dievkalpojumu, jo tajā būs pārāk daudz vardarbības.

Liedz piedalīties dievkalpojumā

Lasīt tālāk »


Kristība – Dieva vai cilvēka darbs?

Simtiem gadu kristīgā baznīca turpināja ticēt, ka Kristībā Svētais Gars kristāmajam, neskatoties uz viņa vecumu, dāvina jaunu garīgu stāvokli. Tomēr XVI gadsimtā daži radikāli reformatori sāka uzsvērt to, ko cilvēks pats spēj darīt un redzēt, tādējādi noliedzot nepārprotamo Rakstu viedokli par Kristības atjaunojošo spēku: “Kristība ..glābj.” [1.Pēt.3:21]

Lasīt tālāk »


Jēzus figūriņu reklāma

Apskatieties jauna produkta: Jesus Christ action figure reklāmas klipu.

Lasīt tālāk »


Apvienošanās process

Kā ziņo zviedru laikraksts “Dagen” sadarbībā ar “Latvijas Kristīgo Radio”, 17.maijā pēc vairākiem desmitiem atšķirtības gadiem paredzama divu pareizticīgo baznīcu – Maskavas Patriarhāta un Krievu Pareizticīgās baznīcas ārzemēs apvienošanās.

Lasīt tālāk »