36. Kas ir melošana un krāpšana caur Dieva vārdu?Mācība par Jaunavu Mariju [5.daļa]

Lasiet arī 4.daļu

Pievēršoties Romas baznīcas katehismam [kam ir ambīcijas saukties par katoliskās [vispārējās] baznīcas katehismu] VI paragrāfā lasām “Kristus māte, Baznīcas māte.”

Katehismā apliecinātās mācības labi aplūkotas teologa Voldemāra Lauciņa diplomdarbā, tādēļ balstoties uz to aplūkosim galvenās RKB mācības par viņu māti.

Lasīt tālāk »e-baznīcēnu domas par e-BAZNICU

Mīļie draugi, šonedēļ aprit divi mēneši, kopš izskanēja “ē tagad mod ē,” ko sacīja, kāds no vīriem …un tapa e-BAZNICA. Un, kā jau solījām iepriekš, e-BAZNICA turpina savu nerimstošo attīstību.

Šodienas jaunums – turpmāk būs iespējams izteikt savu viedokli piedaloties e-aptaujās.

Lasīt tālāk »


Dīvainas izdarības

Lai protestētu pret golfa laukuma ierīkošanu dabas rezervātā, Dienvidkorejas mācītājs Juns In Jungs 112 dienas pavadīja, sēžot kokā ierīkotā sēdeklī.

Lasīt tālāk »


Sprediķis Vasarassvētku dienā

Kad Vasarassvētku diena bija atnākusi, visi bija sapulcējušies vienā vietā; un piepeši no debesīm nāca rūkoņa, it kā stiprs vējš pūstu, un piepildīja visu namu, kur tie sēdēja, un viņiem parādījās it kā uguns mēles, kas sadalījās un nolaidās uz ikvienu no tiem, un visi tika piepildīti ar Svēto Garu un sāka runāt citās mēlēs, kā Gars tiem deva izrunāt. Bet Jeruzālemē dzīvoja jūdi, dievbijīgi vīri no visādām tautām zem debess; kad šī balss atskanēja, ļaužu pulks sanāca kopā un izbijās, jo ikviens tos dzirdēja runājam savā valodā. Tie sabijās un brīnīdamies sacīja: “Vai visi šie, kas runā, nav galilieši? Kā tad mēs ikviens dzirdam savu dzimto valodu – partieši, mēdieši, ēlāmieši un kas dzīvojam Mezopotāmijā, Jūdejā un Kapadoķijā, Pontā un Āzijā, Frīģijā un Pamfīlijā, Ēģiptē un Lībijas novados uz Kirēnas pusi, un še uz dzīvi apmetušies romieši, jūdi un prosēliti, krētieši un arābi, mēs dzirdam tos mūsu pašu valodās Dieva lielos darbus paužam.” Izbijušies un neziņā būdami, tie visi cits citam jautāja: “Kas tas ir?” Bet citi zobodamies sacīja: “Tie salda vīna pilni.” [Ap.d.2:1-13]

Vasarassvētku notikums

Lasīt tālāk »


Dievs, Svētais Gars, nāc

Dievs, Svētais Gars, nāc,
Lai apskaidrots top ļaužu prāts;
Un pildi mūs kā zinādams
Ar žēlastības dāvanām.

Mariņa Lutera baznīcas dziesma: Dievs, Svētais Gars, nāc

Lasīt tālāk »