151. Kas ir sakāms par tiem, kuri noliedz Dieva trīsvienību?Ekumēnisms

Pasaulē ir daudz konfesiju, baznīcu un draudžu, vēl vairāk ir savu vietu neizcīnījušo sektu, kultu un maldu mācību. Un to skaits ar katru dienu nevis mazinās, bet gluži pretēji – iet plašumā. Šāda kristīgās pasaules sadrumstalotība un sašķeltība ir radījusi daudz pārdomu un sirdssāpju vairumam cilvēku.

Lasīt tālāk »Veslijam veltīta izstāde

Kā ziņo ENI, himnu autors Čārlzs Veslijs [Charles Wesley], jaunākais no brāļiem Veslijiem, kuri ar savu darbību panāca metodistu baznīcas izveidošanos, ir pagodināts ar izstādi pašā Londonas centrā, kas veltīta 300.gadadienai kopš viņa dzimšanās dienas.

Lasīt tālāk »


Četrpadsmitā svētdienā pēc Vasaras svētku atsvētes

Un notika ceļā uz Jeruzālemi, Viņš gāja vidū caur Samariju un Galileju un iegriezās kādā ciemā. Te Viņam pretim nāca desmit spitālīgi vīri, tie apstājās no tālienes un paceltā balsī sauca: “Jēzu, Meistar, apžēlojies par mums!” Un Viņš, tos ieraudzījis, tiem sacīja: “Ejiet, rādaities priesteriem!” Un notika, ka tie aizejot ceļā kļuva veseli. Tad viens no tiem, redzēdams, ka viņš kļuvis vesels, griezās atpakaļ un skaļā balsī Dievu slavēja, nometās uz sava vaiga pie Viņa kājām un pateicās Viņam. Un tas bija samarietis. Tad Jēzus griezās pie tā un sacīja: “Vai visi desmit nav kļuvuši veseli? Kur tad tie deviņi? Vai cits neviens nav atradies, kas būtu griezies atpakaļ un Dievam godu devis, kā vien šis cittautietis? Un Viņš tam sacīja: “Celies, ej! Tava ticība tev ir palīdzējusi.” [Lk.17:11-19].

Lasīt tālāk »


Charles Wesley: Sargi mani Pestītāj

Jēzu, mīļais Pestītāj, Mani vienu neatstāj!
Kad visapkārt vētra kauc, Viļņi tumšās dzelmes jauc,
Sargi mani Pestītāj, Apsauc vētru, lai tā stāj!
Tavā drošā vadībā Tikšu debess godībā.

Lasīt tālāk »


Lūdz par valstu apvienošanos

Kā ziņo laikraksts “Svētdienas Rīts”, kristieši Ziemeļu un Dienvidu Korejā lūdz par abu, kopš 1945.gada šķirto valstu apvienošanos. Abu valstu kristieši tikās Geumgangas kalnā.

Lasīt tālāk »