29. Kā Bībelē jāsaprot vārds Dievs?e-pāvesta atzīšanās

Šonedēļ Viņa eminence e-pāvests saviem mīļajiem e-draugiem un n e-draugiem veltīja sekojošus vārdus

Lasīt tālāk »Ķēniņa dzīres un to viesi

Un Jēzus sāka atkal uz tiem runāt līdzībās un sacīja: “Debesu valstība līdzinās ķēniņam, kas taisīja savam dēlam kāzas. Un viņš izsūtīja savus kalpus aicināt viesus kāzās, bet tie negribēja nākt. Viņš izsūtīja atkal citus kalpus un teica tiem: sakait aicinātiem: redzi, mans mielasts sataisīts, mani vērši un baroti lopi nokauti un viss sagatavots; nāciet kāzās. Bet viņi to neievēroja un nogāja cits uz savu tīrumu un cits savās darīšanās. Bet citi sagrāba viņa kalpus, tos apsmēja un nokāva. Tad ķēniņš palika dusmīgs, viņš izsūtīja savu karaspēku un lika šos slepkavas nokaut un nodedzināja viņu pilsētu. Tad viņš sacīja saviem kalpiem: kāzas ir sataisītas, bet viesi nebija cienīgi. Tāpēc eita uz lielceļiem un aiciniet kāzās, kādus vien atrodat. Un kalpi izgāja uz lielceļiem un atveda kādus vien atrazdami, ļaunus un labus, un kāzu nams pildījās ar viesiem. Tad ķēniņš iegāja viesus aplūkot un ieraudzīja tur vienu cilvēku, kas nebija ģērbies kāzu drēbēs. Un viņš sacīja tam: draugs, kā tu esi šeit ienācis bez kāzu drēbēm? – Bet tas palika kā mēms. Tad ķēniņš sacīja saviem kalpiem: sasieniet tam kājas un rokas un izmetiet to galējā tumsībā, tur būs raudāšana un zobu trīcēšana. Jo daudz ir aicinātu, bet maz izredzētu.” [Mt.22:1-14]

Lasīt tālāk »


John Ellerton: Glābēj Kungs Jēzu

Glābēj Kungs Jēzu, Tevi piesaucam,
Lūgšanās klusās galvas noliecam.
Svētī, mēs lūdzam, vairo ticību
Un vadi mūs ar miera sveicienu!

Lasīt tālāk »


Kaare Norge koncerts

Oktobra beigās ar koncertiem vairākās Latvijas baznīcās viesosies slavenais dāņu klasiskās mūzikas ģitārists Kaare Norge.

Lasīt tālāk »


Avārijas brigāde: Caurums [8]

Pa ielu iet jauns pāris. Sieva visu laiku tik runā un runā, uz vīru nemaz nepaskatoties. Kad beidzot viņa paskatās, izrādās, ka vīrs ir pazudis. Blakus redzams liels caurums, tātad viņš tur ir iekritis. Sākas panika un tiek izsaukta Avārijas brigāde. Glābšanas darbi pazemē var sākties.

Lasīt tālāk »