152. Ko mēs apliecinām katrā no trijiem ticības locekļiem, sacīdami "es ticu"?


Nešķiramais

Es atturu savu kāju no ikviena ļauna soļa, lai pildītu Tavu vārdu. Es neatkāpjos no Taviem noteikumiem, jo Tu esi mani mācījis. [Ps.119:101-102]

nešķiramais

Jūs maldāties, kad atraujat un nošķirat Vārdu un Garu. Jūs nošķirat tos, kas sludina un māca Vārdu no Dieva, kurš šo Vārdu dara dzīvu. Jūs nošķirat mācītājus, kas kristī, no Dieva, kurš pavēlējis kristīt. Jūs uzskatāt, ka Svētais Gars ir dots un strādā bez Vārda, kurš, kā jūs sakāt, ir ārēja zīme un norāde Garam, kurš jau ir sirdī.

Saskaņā ar jūsu maldiem, ja Vārds skan ausīs bezdievim, kuram sirdī nav Gara, tad tas nav Dieva Vārds. Tādējādi jūs Vārdu izprotat nevis saskaņa ar Dievu, kas to runā, bet balstoties uz to, kā klausītājs uzvedas un klausās.

Jūs atzīstat vienīgi par Dieva Vārdu tādu, kas šķīsta un nes mieru un dzīvību. Bet, ja tas nedarbojas neticīgajā, tad tas nav Dieva Vārds.

Jūs neteiksiet, ka Dieva Vārds ir darba rīks caur ko Svētais Gars strādā un paveic Viņa darbu un liek pamatu taisnībai vai taisnošanai.

Bet es saku, mācu un atzīstu, ka Vārds – vai tas nes vai nenes augļus – ir un paliek Dieva spēks, kas glābj visus, kas tic.

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.