182. Ko Jēzus dara, būdams mūsu pravietis?


Neēd salmus

Ziemassvētku galdā mēs cenšamies servēt visu labāko. Tomēr daudzi liek galdā salmus, bet vērtīgo ēdienu izmet. Viņi paši gan domā, ka rīkojas pareizi, tomēr tā tas nebūt nav.

Jēzu ielika silē, kurā tika parasti tika bērta barība lopiem. Viņš ir Dzīvības Maize. “Es esmu dzīvā maize, kas nākusi no debesīm. Kas ēdīs no šīs maizes, tas dzīvos mūžīgi. Un maize, ko Es došu, ir Mana miesa, kas dota par pasaules dzīvību.” [Jņ.6:51]

Bez Jēzus garīgi ciešam badu, esam miruši un bez dzīvības. Mēs šausmināmies redzot badā mirstošu bērnu attēlus mazattīstītās valstīs. Bet vai mums sirds nesāp cilvēku garīgo stāvokli, kas ir daudz skaudrāks. Jēzus nāca, lai būtu Dzīvības Maize. Viņš vēlas pabarot mūsu dvēseles.

Dažiem Ziemassvētku galdi var būt tukši tādēļ, ka viņi nav pareizi sapratuši Jēzus misiju. Viņi uzskata, ka Jēzus ir nācis apgādāt mūs ar pasaulīgu maizi. Tiesa, kā Dieva Dēls Viņš arī uztur šo pasauli, dod mums sauli un lietu, kā arī liek zaļot labībai un svētī mūsu pūles. Bet tādēļ Jēzus nav nācis šajā pasaulē. Laicīgā dzīvība attiecas uz pirmo ticības artikulu, jeb citiem vārdiem sakot ir radīšanas un providences jautājums. Kas Jēzus misiju saprot vienīgi kā pasaulīgu, tas noliedz ticības otro un trešo artikulu, jeb atpirkšanu no grēkiem un svētdarīšanu.

Daudziem ir noticis tā, ka Jēzus viņiem vairs nav Dieva Dēls, vienāds ar Tēvu. Palicis vienīgi cilvēks Jēzus. Dieva Dēls ir bijis vienmēr, bet Jēzus no Nacaretes nekad nav bijis vienīgi cilvēks. Jēzus Kristus ir viena persona, vienlaicīgi patiess Dievs un patiess Cilvēks. Dievs tapa cilvēks, nevis cilvēks par Dievu.

Tas, kurš Jēzu uzskata vienīgi par cilvēku, Ziemassvētkos ēd salmus. Bet tas, kurš tic, ka Jēzus ir Dieva Dēls, zina, ka “asinis šķīsta mūs no visiem grēkiem.” [1.Jņ.1:7] Jēzus nereizi nav sacījis to, ko nevarētu piepildīt. Viņa vārdi ir patiesi: “Es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un [tās] pārpilnība.” [Jņ.10:10]

Runājot par pirmo ticības artikulu, mums var būt vajadzība, ko pat laba griba ne vienmēr pilnībā novērš. Bet otrā un trešā artikula jautājumos par grēka izpirkšanu un svētdarīšanu mums nekad netrūks nenieka. Mēs saņemam grēku piedošanu Viņa lielajā žēlastībā. Mūžīgais Dievs ir mūsu Ziemassvētku dāvana.

« Vai tu atceries vēl? | Kura pusē esi tu? »

Birkas:Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.