152. Ko mēs apliecinām katrā no trijiem ticības locekļiem, sacīdami "es ticu"?


Ne mana sirds, bet Dieva vārds tā lemj

Mūsu Dievs ir Ābrahāma, Īzāka un Jēkaba Dievs un Jēzus Kristus Tēvs. Mums nākas iepazīt Svētos Rakstus, kā reformatori tos pazinuši un kā mūsu tēvi tos atzinuši. Nevaid bīties izšķiest laiku un pūles dzenoties pēc šā.


Mums nepieciešams cieši iepazīties ar Rakstiem – pirmām-kārtām jau, lai nodrošinātu mūsu pestīšanu. Tomēr ir vēl daudz citu svarīgu iemeslu, lai mēs steigtu piepildīt šo prasību.

Kā gan būtu iedomājams, piemēram, panākt noteiktību personīgajā dzīvē vai pārliecību un uzticību darbojoties draudzē, ja tam nerodi pamatojumu Rakstos. Neba pašu sirds-gudrībā darbojamies, bet Dieva vārds nosprauž mūsu dzīves ceļu.

…Ak, kas gan mūsdienās pateiks, kas īsti ir Rakstu taisnība?… vai ar’, kas gan vēl lūko pēc Rakstu pierādījuma? Tā nu dzīvē, tieši pašus svarīgākos lēmumus bieži vien pieņemam uzklausot neskaitāmos argumentus “iz dzīves” un “no pieredzes”, pilnīgi nesaistīti ar Rakstiem , kur tie iespējams norāda tieši pretējā virzienā.

Nav jābrīnās, ka tie, kuri cenšas diskreditēt Rakstu pierādījumus veido domubiedru loku ar tiem, kas nav tendēti nopietni lasīt, izzināt, un pētīt Rakstus. Savukārt tādi, kas nevēlas patstāvīgi iemācīties strādāt ar Rakstiem, nav ne kristieši ne protestanti.

Birkas: ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.