351. Kāda nozīme ir Vakarēdiena sakramentam?


Ne ar bruņotu spēku, ne ar varu…

Tad viņš man deva šādu paskaidrojumu: tā skan Tā Kunga vārds Zerubabelam: ne ar bruņotu spēku, ne ar varu, bet ar Manu Garu! – saka Tas Kungs Cebaots. (Cah.4:6)


Israēla bērni no Babilonijas bija atgriezušies Jeruzālemē, un viņiem no jauna bija jāceļ Tā Kunga templis. Taču radās milzīgas grūtības, par kurām varam lasīt pravieša Ezras grāmatā. Jau ilgāku laiku darbi bija apstājušies (Ez.4:24), un Tas Kungs sūtīja pravieti Hagaju un pravieti Cahariju, lai pamudinātu tautu atsākt būvniecību.

“Ne ar bruņotu spēku, ne ar varu, bet ar Manu Garu!” – sacīja Tas Kungs. Kad tautai šos vārdus pasludināja pirmoreiz, tie izklausījās neparasti. Klusībā pie sevis Israēla bērni droši vien domāja: ja vien mūsu rīcībā būtu pietiekami daudz karavīru un bruņojuma, mums būtu lielākas izredzes. Ja vien mums būtu tik daudz strādnieku kā Salamanam, kad viņš cēla templi, mēs to paveiktu! (Lasi 1.Ķēn.5:13 u. trpm.) Tomēr tā visa mums nav – nedz pietiekamas militāras varas, lai nostātos pret ienaidniekiem, nedz arī strādnieku, lai paveiktu celtniecības darbus.

Taču Tas Kungs lika saprast, ka ne jau militārs spēks un strādnieku daudzums ir galvenais. Arī šis būs Dieva darbs, jo Tā Kunga Gars būs ar Israēla tautu un tie saņems spēku no augšienes!

Savukārt mēs varam jautāt, vai šie Dieva vārdi attiecas arī uz mums. Un atbilde ir: jā, jo arī šodien Dieva tauta ir līdzīgā situācijā. Arī mūs gaida šķietami nepaveicami uzdevumi. – Piemēram, kā lai paveicam milzīgo Evaņģēlija sludināšanas misiju visā pasaulē? Puse pasaules iedzīvotāju vēl nav dzirdējuši Kristus Evaņģēliju! Un daudzi no tiem dzīvo zemēs, kur kristīga literatūra nav pieejama un publiska sludināšana ir apgrūtināta vai pat neiespējama. Vai šodien arī vecās kristietības zemes Rietumeiropā nav kļuvušas par misijas lauku, tāpat kā Āzija un Āfrika?

Kā mēs šo situāciju labosim? Vai mums pietiks cilvēku un līdzekļu? – Nē! Ja viss ir atkarīgs tikai no mūsu spēkiem, uzdevums ir bezcerīgs.

Tāpēc turēsim prātā mūsu Kunga vārdus: “Ne ar bruņotu spēku, ne ar varu, bet ar Manu Garu!”

Atcerēsimies, ka Dieva Garam iespējamas visas lietas!

Birkas:Abonē šīs atsauces.


Līdzīgās e-publikācijas

Viena atsauce par “Ne ar bruņotu spēku, ne ar varu…”

  1. edz2a2:


    Oho par ko daži sasapņojušies ,par tādu pat militāru varu kā Izraēlai ,Jā nu tad jau jūs riktīgu baznīcu varētu uzceltLasi, domā un raksti*

  * - ievadot atsauci ar linku, tā var parādīties ne uzreiz