31. Ko Bībele saka par Dieva zaimošanu?


Nāc pie silītes

Jēzus dzimšanas svētki ved mūs pie silītes, no kuras mums spīd un mūs sauc Dieva žēlastības Saule. Tad nu novērsīsimies no ikdienas rūpēm un palūkosimies uz Betlēmi.

Nāc pie silītes

Mēs redzam ķēniņu Ķēniņu. „Tas būs liels, un Viņu sauks par Visuaugstākā Dēlu, un Dievs Tas Kungs Tam dos Viņa tēva Dāvida troni, un Viņš valdīs pār Jēkaba namu mūžīgi, un Viņa valstībai nebūs gala.” [Lk.1:32-33] Viņš, mazais bērniņš, ir mūžīgais Kungs, kuru neviens nespēj gāzt no troņa. Viņa valstība ir miers un prieks Svētajā Garā.

Tādējādi mēs redzam vislielāko brīnumu. Mūžīgais Dieva Dēls kļuvis par cilvēku mazuli, pazemojās pats un pazemojās savā spēkā.

Bet, iespējams, tu sacīsi: „Vai tad es varu doties un Viņu uzlūkot? Ubags uz Visuaugstāko, tumsas cilvēks uz Patiesības Gaismu, nāves gūsteknis uz Mūžīgo dzīvību? Vai neaizdzīs Viņš mani ar lāstu projām?”

Tu vari nākt, jo Viņš nav nācis tevi tiesāt, bet lai caur Viņu tu būtu glābts. Viņš ir tavs Pestītājs. „Bet, kad laiks bija piepildījies, tad Dievs sūtīja Savu Dēlu, dzimušu no sievas, noliktu zem bauslības, lai izpirktu tos, pār kuriem valdīja bauslība, ka mēs iegūtu bērnu tiesības.” [Gal.4:4-5]

Mēs, protams, esam Dieva likuma pārkāpēji, bet Jēzus to piepildījis mūsu vietā un uzņēmies mums paredzēto sodu. Jau silītē pār Kristu bija krusta ēna, lai apslēptu tavu grēku un Pestītāja vaigā spoži jo spoži atspīdētu Tēva mīlestība.

Tad nu dodies jo droši pie Viņa. Viņa žēlastības gaisma apspīdēs arī tavu tumšo sirdi, lai tu ieticētu Viņā un it nemaz nebaidītos un nešaubītos, bet būtu pilnība pārliecināts par tavu grēku piedošanu Jēzū. „Dievs Savu Dēlu nav sūtījis pasaulē, lai Tas pasauli tiesātu, bet lai pasaule caur Viņu tiktu glābta.” [Jņ.3:17]

Silītes Mazuļa dzīve no pirmā brīža bija cīņa pret kārdinātāju un noslēdzās ar Viņa uzvaru. Kopā ar silītes Mazuli uzvarēsi arī tu.

Joprojām apkārt mums ir kara troksnis. Mūsos vēl dzīvo grēks un spaida kārdinājumi. Bet izpirkums ir jau sagatavots. Ej taču pie silītes uzlūkot savu Izpircēju un sekot Viņa uzvaras zīmei.

Tie būs tavi īstie Ziemassvētki.

Birkas: , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

  * - ievadot atsauci ar linku, tā var parādīties ne uzreiz