222. Ko nozīmē, ka Draudze ir pastāvīga?


Mūžīgā dzīve Kristū

Ursula Pfaifere no Bonnas, kura bija slimojusi ar vēzi, saviļņoja klausītājus ar stāstu par savu “jauno dzīvi”, ko viņa ieguvusi pēc kaula smadzeņu transplantācijas. Šārona Lihtenhāla no Ņujorkas Bruklinas dalījās līdzīgā nevaldāmā priekā par to, ka Dievs ik dienas atjau­no viņas dzīvi pēc viņai veiktās transplantācijas.

Mūžīgā dzīve Kristū

Kopš pirmās kaula smadzeņu transplantācijas 1968. gadā tūkstošiem vēža slimnieku, tāpat kā Ursula un Šārona ar šī medicīnas brīnuma palīdzību ir ieguvuši “jaunu dzīvi”. Šīs operācijas laikā ārsts vispirms iznīcina pacienta vecās, vēža inficētās kaula smadzeņu šūnas un tad tās aizstāj ar jaunām, veselām, dzīvām šūnām. Un nu tie, kuri savā miesā nēsāja nāvi, ir ieguvuši jaunas dzīvības dāvanu!

DIEVS DĀVĀ JAUNU MŪŽĪGU DZĪVĪBU!

Kā jūs to šeit redzat, Dievs Kristībā dāvā jaunu dzīvi līdz ar lielu prieku. Tāpat kā kaula smadzeņu transplantācijā, Kristībā vispirms tiek nonāvēts vecais mūsos (skatīt Nāves vara ir satriekta). Un tad neatkarīgi no “pacienta” vecuma tur, kur pirms tam valdīja vienīgi nāve, Dievs brīnumainā veidā Kristībā dod jaunu dzīvi. Galvenā atšķirība ir tā, ka kaula smadzeņu transplantācija dod jaunu laicīgu dzīvi, bet Dievs Kristībā dāvā jaunu dzīvi, kas ir mūžīga! Apustulis Pāvils Vēstulē romiešiem 6:3 un turpm. raksta, ka vispirms Kristība mūs vieno ar Kristu Viņa nāvē. Tas nozīmē, ka viss vecais “grēka pārvaldītais” jeb “grēka inficētais” mūsos tiek nonāvēts. Un tad Kristība mūs vieno Kristus augšāmcelšanā. Kristībā Jēzus, kurš saka: “Es esmu dzīvība”, (Jņ.11:25; 14:6) iedēsta mūsos pats sevi (1.Jņ.4:12–13). Tāpēc arī Pāvils saka: “Līdz ar Kristu esmu krustā sists, bet nu nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus; bet, cik es tagad dzīvoju miesā, es dzīvoju ticībā uz Dieva Dēlu, kas mani ir mīlējis un nodevies par mani” (Gal.2:20). Kristībā jums, tāpat kā jaunu kaula smadzeņu saņēmējam, tiek dāvāta jauna dzīvība!

GRĒKA VARA IR SAGRAUTA

Kaut arī Ursula un Šārona droši vien neredzēja un nesajuta savu “jauno dzīvi” uzreiz pēc operācijas, viņas ticēja tam, ko teica ārsts, kuram viņas uzticējās. Viņas priecājās, ka nāvi ir nomainījusi dzīvība. Tāpat arī jūs varat “nesajust” nekādas pārmaiņas pēc kristībām (skatīt Kristības apslēptais spēks). Tomēr tas pats dzīvu darošais vārds, kas dod spēku Kristībai, liek jums arī ticēt Dieva apsolījumam par jaunu dzīvi Kristū. Tad nu priecājieties paļāvībā uz to, ka ar Dieva veikto brīnumu Kristībā grēka un velna vara ir satriekta. Un — vēl svarīgāk — mūžīgās nāves draudi jums ir novērsti.

Ar Jēzus nāvi un augšāmcelšanos Dievs ir atraisījis mūs no nāves un tās sāpēm (Ap.d.2:24) un atsvabinājis tos, “kas visu mūžu nāves baiļu dēļ bija verdzībā” (Ebr.2:15). Satriecot nāvi, “[Viņš] mūs ir atdzemdinājis dzīvai cerībai ar Jēzus Kristus augšāmcelšanos no miro­ņiem” (1.Pēt.1:3).

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.