215. Ko līdz ar ticību tevī vēl ir modinājis Svētais Gars?


Mūžīgā atšķirtība

Sāpes un ciešanas! Mākslinieks šajā gleznā parādījis izmisumu, kas bez šaubām pārņēma Ādamu un Ievu, kad Dievs viņus izdzina no Ēdenes dārza. “Un Viņš izdzina cilvēku ārā; un Viņš nolika uz austrumiem no Ēdenes dārza ķerubus un abpus liesmojošu zobenu, lai sargātu ceļu uz dzīvības koku” (1.Moz.3:24).

Mūžīgā atšķirtība


Atstāt Paradīzi bija briesmīgi, tomēr kas cits bija vēl tūkstoškārt briesmīgāk – tā bija mūžīga atšķirtība no Dieva. Ar nepaklausības grēku Ādams un Ieva sevi uz mūžu šķīra no sava debesu Tēva!

Mākslinieks Mazačo šeit atainojis ne tikai briesmīgu vēsturisku notikumu. Viņa glezna vēsta biblisko patiesību, jo īpaši tad, ja jūs tajā ieraugāt pats sevi. Dieva vārdā ir teikts, ka ikviens no mums ir līdzdalīgs Ādama grēkā. Līdz ar to ikviens no mums uz mūžiem ir šķīris sevi no Dieva. Sliktā vēsts ir tā, ka “viena cilvēka pārkāpuma dēļ pār visiem nākusi pazudināšana..” (Rom.5:18), un ka “jūsu pārkāpumi jūs attālina no jūsu Dieva, un jūsu grēki apslēpj Viņa vaigu no jums, ka Viņš neklausās uz jums” (Jes.59:2).

ŠĶIRŠANĀS SĀPES

Šķiršanās sāpes, ko cilvēki pieredz šajā dzīvē, nevar pilnībā salīdzināt ar sāpēm un šausmām esot uz mūžiem šķirtam no Dieva. Tomēr tas, kas notika verdzības laikā Amerikā var dot mums zināmu priekšstatu par šo briesmīgo pārdzīvojumu. – Nēģeri Amerikā tika pirkti un pārdoti īpašumā. Šī noziedzīgā rīcība lika cilvēkiem piedzīvot lielas sāpes, kad viņi tika šķirti no saviem mīļajiem – bērni no vecākiem un vīri no sievām. Oksfordas Universitātes izdotajā grāmatā teikts:

Ir grūti pat iedomāties kas bija jāizcieš melnajiem vergiem, kad viņi uz visiem laikiem tika šķirti no saviem piederīgajiem. Tēvi, mātes un bērni parasti tika pārdoti prom un savus ģimenes locekļus nekad vairs neredzēja. Dienvidu štatos vardarbīga izšķiršana izjauca, iespējams, katru trešo no pirmoreiz noslēgtajām laulībām, un droši vien katrs trešais vergu bērns, jaunāks par piecpadsmit gadiem, tika šķirts no viena vai abiem vecākiem.

Doma par to, ka varētu tikt pārdots un uz visiem laikiem šķirts no ģimenes un draugiem, lika vergiem Amerikā dzīvot nemitīgās bailēs. Kad pienāca liktenīgais brīdis, kā tas bieži vien mēdza notikt, vergi lūdzās saviem saimniekiem, lai tie viņus nešķirtu no mīļotajiem. Pēc tam, kad briesmīgā izšķiršana bija notikusi, ģimenes locekļi pārdzīvoja tik dziļas skumjas, kādas pilnībā spēj izprast vienīgi mīlošais debesu Tēvs.

Vismaz nojautu par tām sāpēm un izmisumu, ko jūtam, kad apzināmies savu atšķirtību no Dieva, mēs varētu gūt atceroties to kā jūtamies, kad esam šķirti no saviem mīļajiem. Kareivji visās pasaules valstīs ilgojas atkal būt kopā ar tiem, ko viņi mīl. Līdzko bērni dodas mācīties uz citu pilsētu vai valsti, vecāki ar ilgošanos gaida to laiku, kad atkal varēs būt kopā. Iemīlējušies jaunieši meklē vismazāko iespēju, lai varētu būt kopā ar savu iemīļoto, un ir ar mieru darīt gandrīz jebko, lai tikai varētu satikties.

DIEVS VĒLAS ATKAL BŪT DRAUGOS AR JUMS

Dievs mīl jūs! Viņš negrib, lai jūs būtu no Viņa šķirts. Jūsu žēlsirdīgais debesu Tēvs vēlas, lai jūs vienmēr būtu pie Viņa. Ar sava Dēla Jēzus ciešanu pilno nāvi un uzvarošo augšāmcelšanos jūsu debesu Tēvs ir izdarījis visu, lai jūs atkal varētu būt ar Viņu kopā. Kā Pāvils saka: Dievs “.. mūs ir salīdzinājis ar sevi caur Kristu..” (2.Kor.5:18). Un Dievs to darīja tāpēc, ka Viņš vēlas, lai jūs atkal būtu kopā ar Viņu Paradīzē.

Ļaujiet jūs ievadīt dzīvajā Dieva vārdā. Kaut arī jūsu grēks jūs šķir no mīlošā debesu Tēva, jūs Viņa vārdā atradīsiet labo vēsti par izlīgumu ar jums. Tā ir taisnība, ka visus, kas nomiruši Kristū, Dievs ņem pie sevis debesīs, kur “Viņš nožāvēs visas asaras.. nāves vairs nebūs, nedz bēdu, nedz vaidu, nedz sāpju..” (Atkl.21:4). Tomēr vissvarīgākais ir tas, ka jūs varat dzīvot drošā pārliecībā par to, ka jūs būsiet kopā ar Dievu debesīs uz mūžiem.

Ikreiz, kad jūs savā sirdī jūtat Dieva atgādinājumu par briesmām būt šķirtam no Viņa, lūdziet šādi:

    Mīļais debesu Tēvs, ik dienas savā dzīvē es sastopos ar pārbaudījumiem. Vairāk par visu es vēlos uz visiem laikiem būt kopā ar Tevi. Iedēsti jo dziļi manā sirdī un dvēselē alkas pēc tās godības pilnās savienošanās ar Tevi debesīs, ko Tu esi darījis iespējamu pateicoties Tava Dēla Jēzus asinīm, kas šķīsta no grēka.

    Dāvā man spēju skaidri pasludināt Tavu Evaņģēliju, lai es varētu Tev pievest arī visus savus ģimenes locekļus un draugus pievienoties Tev un visam debesu pulkam. Tēvs, Dēls un Svētais Gars, mana sirds un dvēsele ilgojas atkal savienoties ar Tevi. Es ticu, ka Tevis dāvātajā ticībā šī savienošanās notiks drīz.

    Liec man vairāk lasīt un mācīties par Tavu brīnišķīgo apsolījumu, ka Tavi eņģeļi būs pie Paradīzes vārtiem. Viņi nolaidīs savus zobenus, atkal atvērs durvis un aicinās mani un visus ticīgos atgriezties Tavā klātbūtnē, kas ir patiesā Paradīze! Tēvs, šajā svētīgajā pārliecībā es zinu, ka pateicoties Tevis dāvātajai ticībai Tu drīz vien izbeigsi manu atšķirtību no Tevis un atvedīsi mani atkal atpakaļ Tavā klātbūtnē. Šī labā vēsts ir mana cerība pat manos vissmagākajos brīžos. Jēzus vārdā. Āmen.

Birkas: , , , , , , , , ,



Abonē šīs atsauces.




Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.