304. Kā Svētā kristība glābj mūs no nāves?


Mūsu “pārradīšanas” nolūks

Savā žēlastībā Dievs vēlās, lai mēs ik dienas piedzīvotu Kristus augšāmcelšanās spēku, kas dod mums spēju darīt labu līdzcilvēkiem. “Jo mēs esam … Kristū Jēzū radīti labiem darbiem” [Ef.2:10].

Mūsu pārradīšanas nolūks


Mēs pievērsīsim uzmanību Dieva svētībai – svētdarīšanai. Iestājoties trešajam gadu tūkstotim, Dievs aicina Savu Baznīcu dzīvot, kalpojot Viņam. Šajā sarežģītajā laikā Dievs spēcina katru no mums caur savu svētību svētdarīšanā. Savukārt, ar mūsu un daudzu tūkstošu citu ticīgo svētdarītās dzīves palīdzību, Viņš aicinās pie Sevis miljoniem savu pazudušo bērnu. “Jo mēs esam … Kristū Jēzū radīti labiem darbiem.” Tādēļ, “lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs” [Mt.5:16].

Tikai ticībā var izprast Kristu, un tikai caur ticību Viņam mēs saņemam piedošanu un pestīšanu. Pestījošā ticība nav iedomājama bez mīlestības. Īsta ticība vienmēr rada īstu mīlestību – šo procesu sauc par svētdarīšanu.

BRĪNIŠĶĪGĀ DIEVA DĀVANA

Ja Jūs neesat ticīgs, mēs Jums iesakām lasīt Svētos Rakstus un uzzināt par Viņu, kas ir ceļš, patiesība un dzīvība [Jņ.14:6]. Ja Jūs esat ticīgs, Dievs Jūs aicina jaunai dzīves jēgai, piepildījumam un pārbaudījumiem, lai Jūs arvien vairāk līdzinātos Kristum. Lūdziet ik dienas par to, lai Jums būtu “Kristus prāts” [1.Kor.2:16].

Lasiet Svētos Rakstus katru dienu. Paēdiniet savu dvēseli ar Dieva vārda un sakramentu maizi. Dieva Gars Jūs svētīs caur Viņa vārdu, un attiecībās ar apkārtējiem palīdzēs līdzināties Kristum jo dienas jo vairāk. Šīszemes lietas, izņemot ikdienā nepieciešamo, kļūs mazsvarīgas; šīs pasaules kārdinājumi var likt sevi manīt, tomēr Dieva visspēcīgais Gars dos Jums spēku kalpot citiem ar neizmērojamu prieku.

Pasaulē, kas kļūst arvien bezjēdzīgāka un bezmērķīgāka, mūsu eksistences jēgai un piepildījumam nepieciešama varenā Dieva dāvana – svētdarīta dzīve. Tomēr vēl svarīgāk ir, lai Dieva baznīca, Viņa vārda un Gara stiprināta, atbild uz Viņa aicinājumu uz svētdarīšanu un Viņa sekotāji kļūst par varenu un pozitīvu spēku ne tikai ticīgo šīszemes dzīvē, bet arī miljoniem pazudušo mūžīgajā pestīšanā.

NEVILCINIETIES – SĀKIET JAU ŠODIEN!

Visā pasaulē velns cenšas sagraut cilvēku kopību. Pirms gada kāda starptautiska organizācija paziņoja, ka pirmo reizi vēsturē, velns ir sācis savu postošo darbību ģimenēs pilnīgi visās pasaules valstīs. Viņš krāpj cilvēkus, lai novestu iznīcībā.

Laicīgajai sabiedrībai tas nozīmē jaunu viduslaiku iestāšanos. Kristum un viņa sekotājiem tas paver neierobežotas iespējas atsaukties uz cilvēku saucieniem pēc palīdzības. Jo, ja velns dara ko ļaunu, Dievs to vērš par labu. Draudžu un visu ticīgo priekam par pestīšanu jānes mīlestības augļi.

Lūgsim ik dienas, lai Dievs atver mūsu acis un mēs ieraudzītu sev visapkārt tos, kam nepieciešama palīdzība. Gara iedrošināti, mēs visai drīz sapratīsim, ka mīlestības darbi vajadzīgi it visur.

Daudzi no tiem, kuriem klājas visgrūtāk, dzīvo pasaules auglīgākajos reģionos. Bijušās Padomju Savienības teritorijā esošām draudzēm un Kristus sekotājiem jāizstrādā noteikts plāns, kā palīdzēt izjukušo valdību, sociālo apvērsumu un bezcerīgās ekonomiskās situācijas upuriem. Jēzus ļoti skaidri norādīja, kam būtu nepieciešama palīdzība [Mt.25:35-40]: tiem, kuri ir izsalkuši un izslāpuši, cietumā, vientuļi, slimi vai neapģērbti. Sakarā ar sociālo apstākļu pasliktināšanos, vairosies iespēja kalpot tam Kungam caur Viņa dāvāto svētdarīto dzīvi. Kristus sekotāji neapmierinās “tikai” ar runām par tiem, kuriem nepieciešama palīdzība [Jēk.2:14]. Lai Svētā Gara spēks ļauj mums nest augļus ar prieku! Kristus aicina savu Baznīcu jau šodien!

LAI ATSPĪD TAVA PRIEKA GAISMA!

Lai Dieva svētītās Baznīcas Gara aizdegtā gaisma spoži staro no dievticīgo ļaužu labajiem darbiem tā, ka visi redzētu Kristus iedvesmotos žēlsirdības darbus. Lai tie, kuri tos redz, ne tikai slavē mūsu Tēvu debesīs, bet arī paši atgriežas pie Viņa.

Mēs esam Dieva strādnieki Kristū visā, ko mēs darām. “Kungs, mēs lūdzam, ļauj, lai mūsu, caur tavu Garu svētdarītā dzīve spoži mirdz, lai caur mūsu žēlsirdības darbiem un mīlestību tie, kuri vēl ir tumsā, nāk tavas pestīšanas gaismā.”

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.