116. Kādai sirdij mums ir jābūt, vadoties pēc Dieva Vārda?


Monty Python: The People’s Front

Fragments no filmas The Life of Brian, kurā ir ļoti labi attēlota baznīcpolitisko darboņu rīcība – citus apsaukāt par “šķeltniekiem”.

Tā Romas katoļi zākāja Dr.Mārtiņu Luteru, Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas pārstāvji – konfesionālos luterāņus un tā varētu turpināt…

BRIAN: Are you the Judean People’s Front?

REG: Fuck off!

BRIAN: What?

REG: Judean People’s Front. We’re the People’s Front of Judea! Judean People’s Front. Cawk.

FRANCIS: Wankers.

BRIAN: Can I… join your group?

REG: No. Piss off.

BRIAN: I didn’t want to sell this stuff. It’s only a job. I hate the Romans as much as anybody.

PEOPLE’S FRONT OF JUDEA: Shhhh. Shhhh. Shhh. Shh. Shhhh.

REG: Stumm.

JUDITH: Are you sure?

BRIAN: Oh, dead sure. I hate the Romans already.

REG: Listen. If you wanted to join the P.F.J., you’d have to really hate the Romans.

BRIAN: I do!

REG: Oh, yeah? How much?

BRIAN: A lot!

REG: Right. You’re in. Listen. The only people we hate more than the Romans are the fucking Judean People’s Front.

P.F.J.: Yeah…

JUDITH: Splitters.

P.F.J.: Splitters…Abonē šīs atsauces.


Līdzīgās e-publikācijas

Viena atsauce par “Monty Python: The People’s Front”

 1. talyc:


  Šķeltnieciskums un sektantisms iet roku rokā
  Tā ir kad cilvēks (cilvēku grupa) par citiem spriež no sevis (iz savas siržu gudrības)
  …mēs zinām, ka mums visiem ir atziņa. Atziņa dara uzpūtīgus, bet mīlestība ceļ. Ja kas domā ko atzinis, tas nav vēl tā atzinis, kā pienākas. Bet, ja kas Dievu mīl, to Dievs ir atzinis. [1.Kor. 8...]
  - – -
  Interesanti, ka visnejēdzīgākās herēzes iziet taisni no tiem, kas visdedzīgāki centušies Dievam (pa)kalpot
  …To Es jums esmu runājis, lai jūs nekristu apgrēcībā. Tie jūs izslēgs no draudzes, un nāks stunda, kad tas, kas jūs nonāvēs, domās ar to Dievam kalpojis. Bet to viņi darīs tāpēc, ka tie nav atzinuši ne Dievu, ne Mani. Bet to Es uz jums esmu runājis, lai jūs, kad viņu laiks nāks, atcerētos, ko Es jums esmu teicis.[Jņ. 16:-]Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.