305. Kā kristība var atbrīvot no sātana?


Milzīga alga – vai aploksnē?

Un, kas dzirdinās vienu no šiem mazākajiem tikai ar kausu auksta ūdens mācekļa vārdā, patiesi Es jums saku: tam sava alga nezudīs. [Mt.10:42]

Milzīga alga - vai aploksnē


Kas palīdz vienam no Maniem mācekļiem tikai tāpēc, ka viņš ir māceklis, nedara to velti, – saka Jēzus. Tam būs sava alga!

Daudzus šie vārdi mulsina. Kāpēc Jēzus runā par algu? Vai pestīšana nenāk no tīras žēlastības? Protams, ka cilvēks pestīšanu nevar nopelnīt ar saviem labajiem darbiem. Pestīšanu neviens nevar nopirkt, un tā nav alga par cilvēka sasniegumiem. Pestīšana ir tīra žēlastība, kas dāvāta Jēzus no pelna dēļ [Ef.2:8 u. trpm.].

Viss ir pilnīgi pareizi. Pestīšanu saņem nabaga grēcinieki, kas ierodas pie Kunga Jēzus tādi, kādi tie ir.

Tomēr Bībele lieto tādu jēdzienu kā “alga”. Dievs gādā algu tiem, kas Viņam uzticīgi kalpojuši. Svētie Raksti saka: “Ja kāda darbs, ko tas uzcēlis, paliks, tas dabūs algu” [1.Kor.3:14].

Saskaņā ar Jēzus vārdiem mēs savu pestīšanu iemantojam jau šajā pasaulē: “Patiesi, patiesi Es jums saku: kas Manus vārdus dzird un tic Tam, kas Mani sūtījis, tam ir mūžīgā dzīvība, un tas nenāk tiesā, bet no nāves ir iegājis dzīvībā” [Jņ.5:24].

Kaut arī Jēzus Saviem draugiem sola piešķirt algu tad, kad visā spēkā un pilnībā iestāsies Viņa valstība [Mt.16:27; 2.Tim.4:8], tomēr Viņš var atalgot arī vēl šīs dzīves laikā [Mk.10:30].

To, kāds būs algas saturs, atstāsim Kunga ziņā. Viņš pats visu izlemj un nevēlas, lai mēs sevi ar to pārlieku nodarbinām.

Alga nav tiešā veidā saistīta ar pestīšanu. Piemēram, laupītājs pie krusta tika glābts no tīras žēlastības – gluži tāpat kā pats svētākais no svētajiem, kas jebkad dzīvojis.

Tomēr Dievs ir gatavojis un gādājis svētību visiem, kas zemes virsū Viņam uzticīgi kalpojuši. Lielajā algas dienā mēs piedzīvosim daudz pārsteigumu, jo tad tiks pagodināti daudzi, kas šajā pasaulē nav bijuši cieņā. Turpretī pašpārliecinātie ļaudis, kas rēķinās ar savu daļu, iespējams, neko daudz nesaņems.

Mēs, kas esam Viņa draugi, nedrīkstam aizmirst par palīdzību un atbalstu, ko cits citam varam sniegt.

Jēzus to neaizmirsīs!

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.