133. Kā grēks ienāca pasaulē?


Mīlestība, ko reliģijas neatzīst

“Bet Dievs Savu mīlestību uz mums pierāda ar to, ka Kristus par mums miris, kad vēl bijām grēcinieki.” [Rom.5:8]

Mīlestība, ko reliģijas neatzīst


Dievs ir mīlestība – tā ir kristietības vēsts pasaulei, kas zināma visiem.

Tomēr bieži vien vēsts par Dieva mīlestību tiek pārprasta: tā kā Dievs ir mīlestība, tad Viņš būs iecietīgs pret vājiem un nepilnīgiem cilvēkiem un vairāk skatīsies uz viņu labo gribu, nevis uz ļaunajiem darbiem. Tā uzskata daudzi.

Tomēr Bībele māca ko citu. Tā nemāca, ka Dievs grēciniekiem piedod vienkārši tāpat. Tas Kungs ir svēts Dievs, nevis mīkstsirdīgs vecītis, kas labvēlīgi raugās uz jauniešu nedarbiem. Dievs ir svēts, tāpēc grēkam jātiek sodītam vai arī nepieciešams salīdzināšanas upuris. Bez asinsizliešanas nav grēku piedošanas [Ebr.9:22].

Dievs ir parādījis Savu mīlestību, sūtīdams pasaulē Savu vienīgo Dēlu, lai Viņš uzņemtos sodu par mūsu grēkiem, – teikts šajos Bībeles vārdos. Dievs mums ir atklājis Savu mīlestību, kad Kristus mira mūsu labā.

“Redzama kļuvusi ir Dieva mīlestība mūsu starpā, Dievam Savu vienpiedzimušo Dēlu sūtot pasaulē, lai mēs dzīvotu caur Viņu” [1.Jņ.4:9].

Iespējams, vēsti par to, ka Dievs ir mīlestība, sludina ne tikai kristietība, bet ari citas reliģijas. Tomēr atšķirībā no kristietības citas reliģijas nezina, ko Dievam šī mīlestība un piedošana ir maksājusi. Šī vēsts ir tikai un vienīgi Dieva vārdos, kur Viņš mums atklāj Savu sirdi.

Dieva mīlestību nav iespējams izprast pareizi, aizmirstot Golgātas krusta upuri. Tāpat cilvēks, kas nav sastapis Jēzu Kristu – Dieva Jēru, kas nes pasaules grēkus, nespēj saprast Dieva mīlestības nozīmi.

Ik dienu pateiksimies Dievam par Viņa lielo mīlestību!

Birkas: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.