157. Kas ir eņģeli?


Mīlestība apklāj grēkus

Tad nu topiet sapratīgi un modri Dievu lūgt. Par visām lietām lai jums būtu sirsnīga mīlestība citam pret citu, jo mīlestība apklāj grēku daudzumu. [1.Pēt.4:7b-8]

mīlestība apklāj grēkus

Te tu redzi, kādēļ mums ir jādzīvo savaldīgi un skaidrā prātā, proti, lai būtu gatavi lūgšanai – par sevi un savu tuvāko. Turklāt lūgšana nevar būt dedzīga citādi, kā vien savaldot savu miesu, lai tevī būtu vieta mīlestībai.

Šeit Pēteris citē vārdus, kas ņemti no Salamana Pamācību grāmatas: “Naids rada savstarpējas nesaskaņas, bet mīlestība nosedz un izlīdzina visus pārkāpumus.” [Sal.pam.10:12] Tāda ir sv.Pētera izpratne. Apspiediet savu miesu un savas tieksmes, ja jūs to nedarīsit, tad ātri vien varat sadusmoties un jums grūti nāksies otram piedot.

Tādēļ domājiet, kā apslāpēt savas ļaunās tieksmes, tad spēsit cits citu mīlēt un cits citam piedot. Jo mīlestība apklāj grēkus.

Turklāt mīlestība apklāj nevis vienu vai divus, bet daudz grēkus, un grēku nekad nav tik daudz, ka mīlestība tos nevarētu apklāt.

Arī sv.Pāvils saka, to pašu, ļoti līdzīgā veidā runādams 1.Kor.13:7, ka mīlestība panes visu un pacieš visu, tā cer visu, tā gaida pašu labāko no ikviena, tā spēj visu ņemt par labu, lai ko nāktos pieredzēt.

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.