150. Ko Dievs ir darījis zināmu par Viņa personu darbiem?


Miers ar Dievu

Redzamais attēls atspoguļo Sv. Pāvilu, bārdainu vīrieti, kurš no tumsas raugās augšup, uz žilbinošu gaismu.

Pirms šī notikuma, kurš Pāvilam laupīja acu gaismu, viņš bija “dzīvojis pēc [jūdu] reliģijas visstingrākās sektas noteikumiem, būdams farizejs” (Ap.d.26:5). Farizeji bija cītīgi mācījuši Pāvilam, ka viņam pastāvīgi jācenšas izpatikt Dievam, pilnībā sekojot bauslībai. Pāvils no sirds centās sekot šai mācībai. Tomēr viņam nebija miera ar Dievu.

Kādēļ tad Pāvils nespēja rast mieru ar Dievu? Pāvils “dega par Dievu, bet bez izpratnes” (Rom.10:2). Ja Pāvilam būtu izpratne par Kristu, viņš būtu zinājis arī to, ka Jēzus jau ir pilnībā piepildījis visas bauslības prasības viņa vietā.

MIERS AR DIEVU GŪSTAMS JĒZŪ KRISTŪ

Pāvila neziņa attiecībā uz Kristu pēkšņi mainījās. Ceļā uz Damasku, Jēzus uzrunāja Pāvilu no žilbinošas gaismas, kā tas atainots attelā. Jēzus lika Pāvilam doties uz Damasku, kur viņu gaidīja īpašs vēstījums. Damaskā Pāvils sastapa Ananiju, kurš tam sacīja: “Kungs Jēzus, kas tev parādījies ceļā, pa kuru tu nāci, mani sūtījis, lai tu atkal kļūtu redzīgs un pilns Svētā Gara.” Tūdaļ no viņa acīm nokrita kā zvīņas, viņš atkal redzēja un uzcēlies tika kristīts” (Ap.d.9:17-18).

Pēc savas Kristības Pāvils rūpīgi pārlasīja Rakstus. Lasot tos Gara acīm, Pāvils sāka saprast, ka neviens cilvēks – pat ne visdedzīgākais farizejs – nevar iemantot mieru ar Dievu, mēģinot sekot bauslībai. Pirms tikšanās ar Jēzu Pāvils bija velti mēģinājis pilnībā īstenot bauslības prasības. Taču viņš zināja, ka patiesībā tas nav iespējams. Viņam nebija miera ar Dievu. Savukārt pēc tikšanās ar Jēzu un uzzinot, ka Jēzus ir pilnībā īstenojis visu bauslību viņa vietā, Pāvils iemantoja “mieru ar Dievu” Jēzū (Rom.5:1).

DIEVS VĒLAS, LAI MŪSOS VALDĪTU MIERS

Reliģiskas aptaujas atkal un atkal liecina, ka vairums cilvēku pasaulē turpina dzīvot tā, kā reiz dzīvoja Sv. Pāvils. Viņi cer izpatikt Dievam, dedzīgi sekojot reliģiskiem likumiem un garīgiem priekšrakstiem. Un, tā kā tie nekad nespēj pilnībā īstenot Dieva bauslību, viņi nekad nepiedzīvo mieru ar Dievu.

Iespējams, ka jūs jūtaties gluži kā Sv. Pāvils. Jūs no sirds cenšaties, taču neesat pārliecināts par savām attiecībām ar Dievu: jums nav miera ar Dievu. Iespējams, ka jūs izjūtat bailes par to, vai pastarajā dienā jūsu pagātnes grēki un kļūdas neparakstīs jums pazudināšanas spriedumu.

LAI ZVĪŅAS NOKRĪT ARĪ NO JŪSU ACĪM

Ja tieši tādas ir jūsu izjūtas, tad iepriecinieties ar šo labo vēsti: ar savu nevainojamo dzīvi un grēku izpirkšanas krusta nāvi Jēzus ir piepildījis Dieva bauslību jūsu vietā! Tādēļ neraizējaties, ka ar sekošanu reliģiskiem priekšstatiem gūtā taisnība Dieva priekšā var izrādīties nepietiekama, bet novērsiet domas no sevis. Ļaujiet, lai Dievs liek nokrist zvīņām no jūsu acīm, gluži kā tas notika Sv. Pāvilam. Un tad vērsiet savas jaunās ticības acis uz Jēzus pilnīgo taisnību. Līdz ar Sv. Pāvilu patiesā priekā un pārliecībā aplieciniet: “Bet arī tagad es visu to uzskatu par zaudējumu, salīdzinot ar mana Kunga Kristus Jēzus atziņas nesalīdzināmo pārākumu, [..] lai Kristu iegūtu un atrastos Viņā; negūdams savu taisnību no bauslības, bet no Kristus ticības, taisnību no Dieva uz ticības pamata” (Fil.3:8-9)!

IEPRIECINIETIES IK DIENAS!

Nemēģiniet vairs izpatikt Dievam, sekojot reliģiskiem priekšstatiem. Gara spēkā sāciet jaunu dzīvi. Kristū Dievs jums dāvā piedošanu arī par tādu grēku kā uzticēšanās savai taisnībai. Iemantojuši Kristus taisnību mūsu Dieva dotās mūsu ticības pamatu, priecāsimies aizvien par šo dāvanu! Mūsu Kungā Jēzū Kristū mums “ir miers ar Dievu” (Rom.5:1).Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.