172. Kādēļ bija nepieciešama pestīšana?


Mesiāniskie jūdi jāintegrē

Kristus ticīgajiem jūdiem vajadzētu atkal tikt integrētiem kristietībā. Šāds mērķis ir dažādu konfesiju pārstāvjiem un jūdu mesiāniskajai kustībai, kas plāno lielu kopsanāksmi Jeruzalemē.

Tai jālīdzinās Jeruzalemes koncilam jeb Apustuļu koncilam, kas notika Jeruzalemē pirms gandrīz 2000 gadiem, un jāveicina kristiešu vienotība.

Šīs idejas atbalstītāji nesen tikās Jēzus brālības kopienā Vācijas dienvidos, sanāksmē piedalījās 100 evaņģēliskie, katoliskie, un ortodoksālie garīdznieki, kā arī mesiānisko jūdu vadītāji.

Viņus kopā saaicināja iniciatīva “Toward Jerusalem Council II“, kuras vadītāji atrodas Vīnē, Austrijā un Dallasā, ASV. Viņu mērķis ir visu kristiešu vienotība Kristū. Vēsturiskajā Jeruzalemes koncilā 48 gadā pēc Kristus jaunā baznīca lēma par pilnīgu kristiešu vienlīdzību, neatkarīgi no tā vai viņi ir pagānu vai jūdu izcelsmes.

Taču septītais ekumeniskais koncils 787.gadā Mazāzijas Nikajā nolēma, ka Kristus ticīgajiem jūdiem ir jāatsakās no jūdu tradīcijām un identitātes. Ar pilnsapulci Jeruzalemē plānots jūdiem atkal ierādīt goda vietu kristiešu saimē.Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.