78. Ko Dievs pieprasa no mums ar piekto bausli?


Mēs būsim kā Jēzus!

Apustuļa Pāvila laikā Korinta bija viena no lielākajiem tirdzniecības centriem Centrālāzijā, pielīdzināma mūsdienu Tokijai, Londonai vai Ņujorkai. Korintas kristiešu prātus nodarbināja vairāki svarīgi jaunās kristīgās ticības jautājumi, kā, piemēram: “Kā tad mirušie uzcelsies, kādā miesā tie nāks?” (1.Kor.15:35). Daļai Korintas kristiešu doma par to, ka mirušo miesas nāks ārā no kapiem, likās tik atbaidoša, ka viņi bija gatavi pilnībā atmest ticību augšāmcelšanai.


Atbildot uz viņu šaubām Pāvils skaidri un gaiši paziņo: “Ja nav miroņu augšāmcelšanās, tad arī Kristus nav augšāmcēlies. Un, ja Kristus nav augšāmcēlies, tad veltīga ir mūsu sludināšana un arī veltīga jūsu ticība” (1.Kor.15:13-14, sk. arī 16-19). Un tad Pāvils viņiem pasludina šo prieka vēsti: “Bet nu Kristus ir uzmodināts no miroņiem, Viņš kā pirmais no mirušajiem” (1.Kor.15:20). Kristus ir augšāmcēlies! Viņš patiesi ir augšāmcēlies!

KRISTUS AUGŠĀMCELTĀ MIESA IR REĀLA MIESA!

Kā redzams šajā kustības pilnajā Lieldienu notikuma – Kristus augšāmcelšanās atainojumā, Jēzus miesā uzcēlās no mirušajiem. Tās pašas aukstās mirušās miesas, kas Lielajā piektdienā tika guldītas kapā, cēlās augšā Lieldienu svētdienā. Kad Viņš pēc augšāmcelšanās parādījās mācekļiem, tie bija izbijušies, jo domāja, ka Viņš ir bezmiesīgs gars. Taču Jēzus viņus pārliecināja, sacīdams: “Redziet manas rokas un manas kājas! Es pats tas esmu. Aptaustait mani un apskatait; jo garam nav miesas un kaulu, kā jūs redzat man esam” (Lk.24:39). Toms pat aptaustīja Jēzus ievainoto sānu un pieskārās naglu rētām Viņa rokās! (Jņ.20:27).

ARĪ MĒS BŪSIM LĪDZĪGI JĒZUM

Kādi mēs izskatīsimies, kad būsim uzcelti no mirušajiem Pastarajā dienā? Izmantojot Jēzus augšāmcelšanos kā piemēru, Bībelē mums pasludina šo brīnišķīgo vēsti: “Mēs zinām, ka, kad tas atklāsies, mēs būsim Viņam līdzīgi, jo mēs redzēsim Viņu, kāds Viņš ir” (1.Jņ.3:2). Bībelē mēs neatradīsim precīzu aprakstu tam, kādi izskatīsies mūsu ķermeņi, bet mēs to varam noprast no Jēzus godības pilnās augšāmcelšanās. Kā Jēzus miesā uzcēlās no mirušajiem, tāpat uzcelsimies arī mēs, un mūsu augšāmceltās miesas būs tādas, kuras var redzēt un aptaustīt. Mēs tiksim uzcelti ne vairs nepilnīgā miesā, bet gan tādā, kas būs līdzīga “Viņa godības miesai” (Fil.3:21).

Korintieši bija satraukusi doma, ka pie augšāmcelšanās viņu mīļoto cilvēku miesas satrūdējušas un briesmīgā paskatā nāks ārā no kapiem. Lai nomierinātu viņu bažas par augšāmceltās miesas izskatu, Pāvils izmanto salīdzinājumu ar sēklu un stādu: “Ko tu sēj, tas netop dzīvs, ja tas nav miris. Tu nesēj miesu, kas vēl taps, bet tikai graudu, vai tas būtu kviešu vai kādas citas sēklas grauds. Bet Dievs tam dod miesu kādu gribēdams un ikkatrai sēklai savu īpatnēju” (1.Kor.15:36-38).

UZVARA CAUR MŪSU KUNGU JĒZU KRISTU

Lai jūsu augšāmcelšanās gaidas neaptumšo raizes par to, kā izskatīsies jūsu miesa, kā tas bija noticis ar korintiešiem. Domājiet par apsolījumu, ko Dievs jums devis Kristībā: “Ja mēs Viņam esam kļuvuši līdzīgi nāvē, mēs būsim tādi arī augšāmcelšanā” (Rom.6:5). Tāpat kā necila sēkla kļūst par varenu koku, tā arī jūsu mirstīgā miesa tiks pārvērsta par nemirstīgu godības miesu. Tāpēc droši aplieciniet savu ticību uz “miesas augšāmcelšanos un mūžīgo dzīvošanu” (Apustuļu ticības apliecība). Gaidiet uz Pastaro dienu ar cerībām un prieku, jo “mēs zinām, ka, kad tas atklāsies, MĒS BŪSIM VIŅAM LĪDZĪGI, jo mēs redzēsim Viņu, kāds Viņš ir” (1.Jņ.3:2).

Mīļais Kungs, tā kā mans prāts ir ierobežots, es nezinu, kāds izskatīšos, kad ieraudzīšu Tevi debesīs, bet palīdzi man nevis raizēties par to, bet gan priecāties par apustuļa Jāņa vārdiem, ka, skatīdams Tevi vaigu vaigā, es būšu Tev līdzīgs. Svētais Kungs Jēzu, nav tādu vārdu, kuros būtu iespējams pilnībā izteikt pateicību par to, ka Tu, nomirdams pie krusta, ar savām nevainīgajām asinīm esi samaksājis par visiem maniem grēkiem un maldiem. Mīļais Jēzu, mana sirds ilgojas būt kopā ar Tevi, un es tik ļoti vēlos Tevi skatīt savām acīm. Un tad es mūžīgi priecāšos un slavēšu Tevi, jo Tu manu zemības miesu būsi pārvērtis līdzīgu savai godības miesai (Fil.3:21). Lai arī es visu līdz galam neizprotu, Tava piedošana un Tavs apsolījums, ka es būšu ar Tevi mūžīgi, aizmēž visas manas bažas; nemieru un satraukumu aizstāj nebeidzams prieks. Lai svētīts Tavs vārds, Kungs Jēzu. Āmen.

Birkas:Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.