280. Ko mēs lūdzam Svētās Lūgšanas piektajā lūgumā?


Meklēt apslēpto

“Ar to Svētais Gars aizrāda, ka ceļš uz svētnīcu vēl nav atklāts, kamēr pastāv pirmā telts.” [Ebr.9:8]

Meklēt apslēpto


Bija jau gan arī pirmajai (derībai) kalpošanas noteikumi un laicīga svētnīca; … un ir jau arī sava gudrība bauslības sludinātājiem un to sekotājiem.
Bet vai zini, ar ka aiz otra priekškara ir telts, kas tiek saukta par vissvētāko, … saukta par evaņģēlija gudrību un tā ir aizsegta?
Būtiskais šeit ir tas, ka ar to Svētais Gars aizrāda, ka ceļš uz svētnīcu vēl nav atklāts, kamēr pastāv pirmā telts!

Bauslība mums dota, lai pēc grēkā krišanas neiznīcinām visu cilvēci (un sevi tai skaitā) darīdami to, kas katram pašam savā sirdī šķiet taisns esam..
Beidzot taču būtu jāsaprot, ka esam nevis labiņi, bet ļauni savā būtībā, …jo no iekšienes, no cilvēka sirds, iziet ļaunas domas, nešķīstība, zādzība, slepkavība, laulības pārkāpšana, mantkārība, blēdība, viltība, ienaidība, skaudība, Dieva zaimošana, lepnība, vieglprātība. Viss tāds ļaunums iziet no iekšienes un apgāna cilvēku.” (Mk.7:19-23)??
Beidz vienreiz paļauties uz saviem labajiem un dievbijīgajiem darbiem, [kas taču nespēj pastāvēt Dieva priekšā], bet uz Rakstiem, kur…(Rom.7:21)…tad nu šādu bauslību es atrodu, ka, gribot darīt labu, man iznāk ļaunais!!

Bet Kristus, atnācis par nākamo labumu augsto priesteri, caur lielāko un pilnīgāko telti, ne rokām taisīto, tas ir, ne šai radībai piederīgu…
Es tev saku, ka Kristus nav iegājis rokām taisītā svētnīcā, patiesās attēlā, bet pašās debesīs, lai tagad par mums parādītos Dieva vaiga priekšā???
Tā arī Kristus, vienreiz upurēts daudzu cilvēku grēkus atņemt neatkarīgi no grēka, tiks otrreiz redzams par pestīšanu tiem, kas Viņu gaida!!!

Birkas: , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.