293. Kas ir sakraments?


Meklējot Dievu

Iedomājieties asu priekšmetu, kas, līdzīgi milzīgam makšķerāķim, būtu iecirsts jums krūtīs. Āķis piestiprināts garas auklas galā, kas piesieta koka zaram. Tad, kā parādīts šajā attēlā, jūs liecaties atpakaļ, līdz aukla nostiepjas un āķis pārrauj jums miesu.

Meklējot Dievu


Viena no seno indiāņu reliģijas sastāvdaļām bija kāds sāpīgs rituāls, saukts “Saules deja”. Kāds zinātnieks, kurš pētījis šo rituālu, skaidro, ka Amerikas indiāņi tic, ka, piedaloties šajā ceremonijā, viņi “tiešā veidā savienojas ar augstākiem spēkiem”. Tomēr, kā to norāda Mārtiņš Luters, “viņi nemeklē Dievu tā, kā Viņš vēlas, lai Viņu meklētu”. Un tomēr šī senā rituāla piekopšana strauji palielinās ne vien Savienotajās Valstīs, bet arī citur, īpaši Vācijā.

IZŠĶIROŠIE DZĪVĪBAS UN NĀVES JAUTĀJUMI!

Izlasot, kā Amerikas indiāņi mēģina savienoties ar Dievu ar Saules dejas palīdzību, vairums lasītāju droši vien sacīs: “Es gan tā nekad nedarītu. Tas šķiet pārāk dīvaini.”

Tomēr pat kristīgajā baznīcā ļaudis dažādos veidos mēģina paši “savienoties” ar Dievu – pieņemot Jēzu par savu Pestītāju, nododot savu sirdi Jēzum, piedzīvojot dažādas mistiskas un emocionālas pentakostālisma izpausmes un tamlīdzīgi.

Neuzķerieties uz “Sātana makšķeres”, iedomājoties, ka jūs paši varat savienoties ar Dievu. Nedzenieties pēc īpašām sajūtām un nesekojiet populārām idejām. “Dažs ceļš liekas iesākumā labs, savā galā ved nāvē” (Sal.pam.14:12).

Lasiet e-BAZNĪCĀ publicētos e-rakstus, jo tie veltīti pa­tiesi izšķirošiem dzīvības un nāves jautājumiem, ejiet vēl soli tālāk. Sekojiet Berojas kristiešu piemēram, “meklēdami ik dienas Rakstos, vai tas tā [ir]” (Ap.d.17:11).

Lai izprastu Dieva lielos noslēpumus un Viņa varu, ar intelektu vien nepietiek. Tāpēc lūdziet Kungu Jēzu, lai Viņš “atver” jūsu saprašanu (Lk.24:45), lai jūs būtu spējīgi pareizi saprast Dieva pamatmācības Rom.6:3 un turpm. un Kol.2:9-12. Nākamais un vissvarīgākais – priecājieties ar lielu prieku, ka jūsu vienība ar Dievu nav atkarīga no jums pašiem. Jo jūsu dzīve Kristū ir pilnībā atkarīga no Dieva, kurš caur savu dzīvu darošo vārdu Kristībā jūs ir ar sevi savienojis. “No Viņa jūs esat Kristū” (1.Kor.1:30).

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.