124. Kā Dievs īsteno savu solījumu?


Mārtiņa Lutera lūgšanas

Doktors Luters savā dzīvē bija viens no uzticīgākajiem dievlūdzējiem. Šodien šo faktu atzīst pat Romas katoļu baznīcas vēsturnieki, šajā ziņā minēdami Luteru kā piemēru arī savas baznīcas ļaudīm.

Mārtiņa Lutera lūgšanas

Šī nu būtu tā reize, kad arī mēs ar drošu prātu varam uzklausīt mūsu Romas katoļu draugu padomu un pievienoties Lutera lūgšanām, kas ievietotas Mazajā katehismā un kļuvušas par kristīgās baznīcas dārgumu. Protams, tās nekādā veidā netiecas aizēnot mūsu Kunga Jēzus mācīto Svēto lūgšanu ­ kas gan to uzdrīkstētos! ­ taču jāpiebilst, ka konkrētības un satura ziņā Lutera lūgšanas vispirms atgādina tieši Mūsu Tēvs lūgšanu. Šoreiz pakavēsimies nedaudz pie Lutera rīta un vakara lūgšanām.

No rīta:

Es pateicos Tev, mans Debesu Tēvs,
Caur Jēzu Kristu,
Tavu mīļo Dēlu,
Ka Tu mani šonakt esi pasargājis
No visām nelaimēm un briesmām.

Es Tevi lūdzu,
Esi žēlīgs un pasargā mani arī šajā dienā
No grēka un visa ļauna,
Lai viss, ko es daru un kā dzīvoju, būtu Tev tīkams.

Tā nu es nododu sevi –
Savu miesu un savu dvēseli un visu citu,
Tavās rokās.

Tavs svētais eņģelis lai ir ar mani,
Un ļaunajam ienaidniekam
Lai nav nekādas varas pār mani.

Pēc Mazajā katehismā esošā parauga Luters ieteica kristietim sākt katru jaunu dienu ar krusta zīmi, pavadot to ar vārdiem: “Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen.” Krusta zīmei un Trīsvienīgā Dieva vārdam, protams, jāatgādina mums, ka esam kristīti jeb kristieši. Tūdaļ Luters iesaka atkārtot Apustuļa ticības apliecību, kas ir mūsu kristības apliecība, un tai, kā ikviena kristieša lūgšanai jāseko Mūsu Tēvs lūgšanai. Beidzot Luters pazemīgi atstādams katram izvēli, piedāvā teikt īsu lūgšanu.

Tā sākas ar pateicību debesu Tēvam par pagājušo nakti, kurā Dievs žēlīgi mūs pasargājis no visa veida briesmām. Kamēr mēs gulējām Dievs un viņa eņģeļi bija nomodā par mums, lai mēs neskarti varētu piedzīvot jauno dienu. Par to Jēzus vārdā mēs pateicamies savam gādīgajam debesu Tēvam. Un vienā elpas vilcienā, bez liekiem vārdiem, šai pateicībai seko lūgums Dievam, lai arī šajā dienā Viņš mūs pasargā no grēkiem un visa ļauna un tādējādi mūsu dzīve un darbs būtu Dievam tīkami.

Nobeigumā Luters iesaka novēlēt visu sevi, ­ savu miesu un dvēseli ­ un visas lietas žēlīgā Tēva gādībai, izlūdzoties Viņa svētā eņģeļa klātieni, lai velns nevarētu apdraudēt mūsu dienas gājumu. Īsā un saturīgā lūgšana beidzas ar pārliecinošu ­ āmen ­ un mēs ar drošu prātu varam doties pretī visam, ko nesīs jaunā diena, zinot, ka tās gājumā no mūsu galvām bez tā Kunga ziņas nenokritīs ne mats.

Pirms doties pie miera:

Es pateicos Tev, mans debesu Tēvs,
Caur Jēzu Kristu,
Tavu mīļo Dēlu,
Ka Tu mani esi žēlīgi pasargājis
Šajā dienā.

Un es lūdzu Tevi,
Piedod man visus manus grēkus,
Ko esmu darījis netaisnu Tavā priekšā,
Un pasargā mani žēlīgi
Arī šajā naktī.

Es nododu sevi,
Savu miesu un dvēseli un visu citu
Tavās rokās.

Tavs svētais eņģelis lai ir ar mani
Un lai ļaunajam ienaidniekam
Nav nekādas varas pār mani.

Kad dienas gaitas ir pabeigtas, pirms gulētiešanas Luters iesaka mums atkal svētīt sevi ar krusta zīmi un piesaukt Trīsvienīgā Dieva vārdu. Tā kā mēs bieži vien pat nezinām, cik tuvu mums bijušas nelaimes un briesmas, Jēzus vārdā mums jāvēršas pie debesu Tēva ar pateicību par pasargājumu un gādību. Lai arī centāmies un uzmanījām savas domas, vārdus un darbus, tomēr mūsu vecais cilvēks diemžēl arī šajā dienā mums lika sevi manīt, ievezdams mūs nepaklausībā un grēkos. Tādēļ pateicībai tūdaļ seko lūgums: “Piedod man visus manus grēkus, kur vien esmu noziedzies.”

Tūdaļ mēs kā mīļi bērni, zinot, ka mūsu pārkāpumi nav mazinājuši Dieva mīlestību pret mums, lūdzam savu mīļo debesu Tēvu arī šajā naktī mūs žēlīgi pasargāt no visām briesmām. Beigās Luters iesaka atkal novēlēt savu miesu un dvēseli Dieva gādībai un izlūgties, lai Tēvs sūta savu eņģeli, kura klātienē varēsim būt droši, ka velna ļaunajiem centieniem nebūs varas pār mums. Tad bez liekas kavēšanās ar priecīgu prātu varam doties pie miera, zinot, ka visvarenā debesu Tēva modrā acs un gādīgā roka ir nomodā par mums.

Abas šīs īsās lūgšanas ir ticības un paļāvības pilnas, ka Kristus dēļ mums ir žēlīgs Dievs, kas nevēlas mūs sodīt un pamest velna varā, bet grib un var mūs pasargāt. Tādēļ, ka mums ir tāds debesu Tēvs, kas nav vienaldzīgs un kam rūp mūsu diena un nakts, mūsu ticības tēvs doktors Luters pats Viņu lūdz un iedrošina mūs lūgt ar ticību un paļāvību.

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.