201. Ko Bībele māca par Jēzus augšāmcelšanos no mirušajiem?


Mans ķēniņš un mans brūtganiņš [398]

Kā spoži spīd mans Jezuliņš, Kā rīta-zvaigznes spožumiņš, Tas Dāvida cilts stariņš!
Tu manas sirds salds jaukumiņš, Mans ķēniņš un mans brūtganiņš, Tev iemīlejs mans gariņš,
Saldigs, Valdigs, Žēligs sodā, cienigs godā, bagats, teicams,
Augsti celts un cienigs sveicams.

Jēzus ir mans brūtgāniņš


Mans pērļu-vaiņags, dārgs un jauks, Dievs-cilvēks, visumīļais draugs, Tu augsti dzimis ķēniņš!
Mans Pestitajs un patvērums, Tavs saldais evanģelijums Man medutiņš un pieniņš!
Tu mans Labs gans! Ozianna! debess-manna, ko mēs ēdam,
Palīgs liels iekš visām bēdām!

Tu spožais, dārgais gaišumiņš, Tavs mīlestības uguntiņš Lai manā sirdī modās.
Pie tevim vien liec palikt man, Dod manam prātam arīdzan, Ka tas uz tevi dodās.
Es tavs, Ne savs. Zvaigzne koša, skaidra spoža, tu mans esi,
Un tu man uz rokām nesi.

Kad tavas mīļas actiņas Uz mani spīd un uzskatās, Tad pilns palieku prieka.
Tu mana augsta bagatib’, Caur tavu vārd’ un žēlastib’ Sirds nebīstās nenieka.
Pildi, Sildi Manu sirdi! lūdzams dzirdi, kad es lūdzu
Un tev savas vainas sūdzu.

Dievs Tēvs, tu mani mīlējis, Ar Kristus as’nīm šķīstījis, Lai bērns es tevim būtu.
No tevis esmu izredzēts, Ar tavu Dēlu saderēts, Nu saldu prieku jūtu.
Viņš man Šeitan Grēkus piedos, debes’ iedos, ņems pie sevim;
Tur es būšu tad pie tevim.

Lai uzvelk stīgas koklitēm, Lai dzied ar visām balsitēm Tās mīlestibas dziesmas
Par Jezu, manu brūtganiņ, Kā viņš man mīle allažiņ Un nogriež visas briesmas.
Deijiet, Smeijiet, Līgsmojaties, izsaucieties, Jezu sveicat,
To par goda-kungu teicat!

Cik ļoti līgsma mana sirds, Ka mūžam es nebūšu šķirts No Kristus, mana mīļa.
Tas uzņems mani debesīs; Tā miesas, kā ar asinis Viņš pats man devis ķīlā.
Amen! Amen! Steidzies, Jezu, nākt uz tiesu! šeit es vaidu
Un no sirds uz tevi gaidu.

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.