213. Kā Bībele attēlo šo Svētā Gara darbu?


Manas pūles

Ja Tas Kungs namu neuzceļ, tad darbojas velti, kas gar to strādā. [Ps.127:1]


Kungs Dievs,
Viss, kas man pieder un arī mans arods
Ir Tavā varā,
Es esmu tikai rīks Tavās rokās,
Un nedaru kā pašam tīk.

Es ražoju un rosos,
Strādāju un pūlos,
Pat norādu un norīkoju,
Agri celdamies un ilgi paliekot nomodā,
Tā es raujos vaiga sviedros.

Mīļais Kungs,
Tavā varā ir visas lietas!
Liec lai ienākas un labi izdodas,
Citādi visas pūles un darbs
Būs velti.Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.