225. Ko nozīmē, ka Draudze ir kristīga?


Maleahija apsūdz mūsdienu kristiešus

Un jums savukārt būs jāredz, kāda ir starpība starp taisno un bezdievīgo un starp to, kas Dievam kalpo, un to, kas Viņam nekalpo. [Mal.3:18]

Maleahija apsūdz mūsdienu kristiešus


Maleahija bija pēdējais Vecās derības pravietis. Viņš bija Dieva vēstnesis Israēla tautā, kas bija atgriezusies no Babilonijas gūsta. Pravietis apsūdzēja tautu grēkos un dievbijības trūkumā. Jūdas cilts ir kļuvusi neuzticīga, viņš sludināja [Mal.2:11]. – Jūs esat nokaitinājuši To Kungu ar saviem vārdiem, sacīdami: “Katrs, kas dara ļaunu, ir labs Tā Kunga acīs, un uz tādiem Viņam ir labs prāts, – vai: kur tad ir Dievs, kas sodītu?” [Mal.2:17]

Bet Maleahija raugās nākotnē uz laiku, kad viss būs citādi un kļūs skaidri redzama atšķirība starp tiem, kas bīstas Dieva un kas nebīstas.

Ja situācija ir tāda, ka vairs nav saskatāma atšķirība starp Dieva bērniem un pasaules bērniem, tad ir skaidrs, ka Dieva bērni ir aizmirsuši Viņa baušļus, pametuši šauro ceļu un sākuši līdzināties pasaules bērniem.

Tā bija noticis pravieša Maleahija laikā. Bet vai šādas pazīmes nav vērojams arī šodien mūsu vidū?

Ārēji raugoties, mūs priecē, ka kristīgo ticību apliecina diezgan daudz gan jaunu, gan vecu cilvēku. Jauki ir dzirdēt par jaunatni, kas vēlas sekot Tam Kungam. Taču lai Dievs dod, ka mēs patiešām dzīvotu kristieša cienīgu dzīvi!

Diemžēl šodien varam redzēt daudzu normu un robežu sabrukumu. Dieva baušļi vairs nav cieņā. Dzirdamas sūdzības par darba ētikas trūkumu. Attiecības vīriešu un sieviešu starpā ir kļuvušas tik vaļīgas, ka lielā daļā sabiedrības laulība ir zaudējusi jebkādu svētumu. Tā kā mūsdienās notiek šādas agrākos laikos neiedomājamas lietas, pastāv nopietns risks, ka arī Kristus vārda apliecinātāji tiks aptraipīti.

Mūsu laika kristiešiem Dieva vaiga priekšā ir jāatzīst un jāizsūdz daudz grēku, jo cilvēku prātus spēcīgi ir pārņēmis pasaules gars.

Kaut drīzāk pienāktu laiks, kad mēs atkal redzētu skaidru atšķirību starp Dieva un pasaules bērniem! Taču, lai tā būtu, nepieciešama nopietna sirdsapziņas izmeklēšana, kas ved pie ikdienas grēknožēlas un grēku piedošanas.

Kungs, liec tam notikt!

Birkas: ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.