265. Kāds Dieva apsolījums sevišķi mūs iepriecina, ja mēs zinām, ka paši esam slikti lūdzēji vai arī neprotam lūgt?


Lūgšana Adventes otrajā svētdienā

Visuspēcīgais Dievs, kas vienu dienu esi nolicis, kurā visu pasauli taisnīgi sodīt gribi.

Mēs Tev no sirds dziļumiem pateicamies, ka Tu mūs esi iepriecinājis ne tikai ar to, ka nāksi Savā lielā spēkā un godībā, bet arī ar to, ka nāksi glābt mūs, kas Tavu atspīdēšanu mīlam.

lūgt Visuspēcīgais Dievs


Ak, Dievs! Kaut jel tā grēcīgā un niknā pasaule to pārdomātu, ka Tu tiešām atnāksi un ka briesmīga būs Tava tiesa pār visiem pārdrošiem grēciniekiem, kas grēkus vairo ar grēkiem, kas Tavu pacietību un lēnprātību savā pārgalvībā apsmej un nebīdamies tīši turpina grēkot.

Ak, Dievs! Pārliecini viņus pats ar Savu vārdu, ka tie, kamēr vēl laiks, no sirds atgriežas un izbēg no savas mūžīgās nelaimes. Sargi mūs žēlīgi, lai mēs nekļūtu līdzīgi tai niknai pasaulei, bet lai mēs dienu un nakti nomodā esam un darbojamies, lai mūsu aicināšana un izredzēšana nezaudē savu spēku.

Pasargi mūs – ak, Dievs! – no briesmīgā grēka miega, lai mēs mostamies, atgriežamies pie Tevis un svēti dzīvojam.

Ak, Dievs! Lai neviens no mums tik dziļi grēkos neiestieg, ka plītēšanas un negodīgas dzīves dēļ savai nabaga dvēselei skādi nenodarām. Pasargi mūs no negausības, kas dažādus grēkus rada. Dod mums tādu prātu, ka mums pietiek ar to svētību, ko Tu mums devis esi, lai mēs allaž domājam, ka lielākā manta ir pateicība un kalpošana Dievam.

Dod, ka mēs tam soģim, ko Tu pats mūsos ielicis esi – mūsu sirdsapziņai – paklausīgi esam un negrēkojam pret to, bet lai allaž un ik brīdi gatavi esam šo laiku atstāt un iekš bezgalīgās svētās mūžības ieiet un tā Tavai svētai atnākšanai pretī iet. Nāc tad, Kungs, kad Tev patīk, nāc nekavēdamies. Āmen.

Jā, nāc Kungs Jēzu! Āmen. Mēs Tevi arī šinī stundā gaidām un lūdzam. Mūsu Tēvs debesīs…

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.