279. Ko mūsu Kungs Jēzus Kristus mums māca Svētajā Lūgšanā ar vārdiem "šodien" un "dienišķo"?


Lūgšana acu svētdienā

Kungs Jēzu, Tu esi nācis izārdīt velna darbus. Paldies, ak, paldies tev brīnišķais Pestītāj, mēs sakām par to, jo citādi mēs būtu mūžīgi palikuši velna vergi.

acu svētdienā

Ak, cik tas ir grūti dzīvot velna varā. Dievs Kungs ir žēlīgs, bet velns nežēlīgs. Dievs Kungs ir taisns, bet velns ir melis no iesākuma.

Lai arī mums būtu šeit jāiet cauri daudz grūtībām Dieva vadībā, tomēr mūsu ceļš laimīgi beigsies un nāksim Debesīs. Bet bezdievīgajiem arī ir daudz moku jau šajā pasaulē un tajā mūžīga pazudināšana.

Ak, Jēzu, mīļais Pestītāj, liec mums arvien pārdomāt to, cik grūti Tu esi mūs atpircis.

Lai neviens jel nepaliktu tīši velna valstībā.

Atdari mūsu ausis tava Vārda uzklausīšanai un vairs nebūtu kurlas. Valdi mūsu mēli, ka neesam mēmi, kad jāapliecina tavs gods. Dod mums saprast tavas mīlestības brīnumu.

Ak, miera Dievs, samin jo drīz velnu zem mūsu kājām, un lai tavs Gars arvien darbojas mūsos un māca mums godīgi, taisni un dievbijīgi dzīvot šajā pasaulē, līdz Tu pilnīgi mūs izvedīsi no šejienes un uzņemsi savā godībā.

Tāpēc mēs tevi lūdzam, kā Tu mūs esi mācījis:

Mūsu Tēvs debesīs! Svētīts lai top Tavs vārds. Lai nāk Tava valstība. Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī no ļauna. Jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi. Āmen.

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.