329. Kam ir tiesības būt aicinātam?


Lūdziet bez bailēm

Neļaujiet, ka velns jums iestāstītu, ka jūsu pagātnes kļūdas un grēki ir tik lieli, ka Dievs jūsu lūgšanas nepieņems. Esiet droši un lūdziet bez bailēm, tāpat kā šajā gleznā attēlotais ļaundaris, kurš bezpalīdzīgs karājas pie krusta.

Lūdziet bez bailēm


Šī dramatiskā krustā sišanas aina atspoguļo aizkustinošo un neaizmirstamo nožēlojošā ļaundara un Jēzus sarunu (Lk.23:39-43).

Ļaundaris, acīmredzot vainojams nopietnos kriminālnoziegumos, iespējams, nebija izdarījis nevienu labu dabu visā savā mūžā, tomēr Dievs viņu apžēloja. Sastopoties ar nāvi, ļaundaris skaidri saprata, ka nespēj darīt neko savas glābšanas labā. Pilnīgi neko!

Brīdī, kad strauji tuvojās viņa nāves stunda, ļaundaris vērsās pie Tā Viena, kurš, kā viņš bija dzirdējis, palīdzēja citiem. Tverot pēc pēdējā elpas vilciena, ticībā Jēzus spēkam izglābt, bezpalīdzīgais ļaundaris sauca: “Jēzu, piemini mani, kad Tu nāksi savā valstībā!”

IZŠĶIROŠAIS BRĪDIS

Tad notika dramatiskākais un zīmīgākais notikums vēsturē. Jēzus varēja atbildēt ļaundarim: “Kas man gar to daļas!” Vai arī: “Tavu grēku dēļ tev nav uz to tiesību”. Bet Jēzus pieņem nožēlas pilno ļaundari, kurš pirms tam ir apliecinājis: “Mēs dabūjam, ko esam pelnījuši ar saviem darbiem”. Ar dievišķu autoritāti Jēzus atbild: “Patiesi Es tev saku: šodien tu būsi ar Mani paradīzē.” Grēcinieks ir atzinies savos grēkos un ticībā saucis uz Dievu, un Dievs caur Jēzu savā žēlastībā ir svētījis šo saucienu pēc palīdzības, dāvādams ļaundarim pārliecību par piedošanu un mūžīgo dzīvi debesīs.

DIEVS MŪS UZLŪKO AR LĪDZCIETĪBU

Šī Jēzus un ļaundara saruna ir mums par svētību. Tā uzsver vissvarīgāko mācībā par lūgšanu. Gluži kā šis ļaundaris, arī mēs – gan es, gan jūs, nākam pie Dieva kā grēcinieki. “Visi ir grēkojuši, un visiem trūkst dievišķās godības” (Rom.3:23). Un tomēr – Dieva rokas vienmēr līdzcietībā sniedzas mums pretī. Bībelē teikts: “Kristus par mums miris, kad vēl bijām [bezpalīdzīgi] grēcinieki” (Rom.5:8).

Raksti parāda kā Dievs Jēzū Kristū mūs nu uzlūko, kad mēs lūdzamies. – “Un, kad Viņš ļaužu pulkus redzēja, sirds Viņam par tiem iežēlojās, jo tie bija novārdzināti un atstāti” (Mt.9:36).

Cik gan brīnišķa un priekpilna šī vēsts ir jums un visiem ļaudīm! Mēs varam atzīties Dievam savos grēkos, būt necienīgi un bezspēcīgi, un tomēr TUVOTIES DIEVAM BEZ BAILĒM. Mēs droši varam nākt pie Tēva, kurš mīlestībā jau ir mūs pieņēmis un Jēzū Kristū mums piedevis.

PALĪDZĪBA TAVĀS VAJADZĪBĀS

Mēs esam pārliecināti, ka nedz dzīves apstākļi, nedz pagātnes grēki, nedz arī necienīgums un bezpalīdzība “mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, kas atklājusies Kristū Jēzū, mūsu Kungā!” (Rom.8:39). Apustulis Pāvils mūs iedrošina: “Ko nu sacīsim par to visu? Ja Dievs par mums, kas būs pret mums?” (Rom.8:31).

Dievs vēlas, lai tu lūgšanā PIEEJ BEZ BAILĒM pie Viņa (Ebr.4:16).

Nāc pie žēlastības troņa. Sauc uz Kungu lūgšanā. Tici, ka Kristū Dievs tev piedod, tevi mīl un izpleš savas rokas, lai tevi apskautu un tev palīdzētu katrā vajadzībā.

Ar tādu pat pilnīgu paļāvību, kāda ļaundarim bija uz Jēzu, runā tieši uz To Kungu. Nešaubies. Nesaki: “Kungs, ja Tu varētu…” vai, “ja Tu gribētu…”. Vienkārši un skaidri izsaki savas rūpes, savas vajadzības, savu prieku un pateicību. Lūdz ar tādu pat pārliecību un ticību, kāda bija ļaundarim, kad viņš uzrunāja Kristu.

Birkas: , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.


Līdzīgās e-publikācijas

Viena atsauce par “Lūdziet bez bailēm”

  1. antiteists:


    Neļaujiet, ka velns jums iestāstītu, ka jūsu pagātnes kļūdas un grēki ir tik lieli, ka Dievs jūsu lūgšanas nepieņems. Esiet droši un lūdziet bez bailēm, tāpat kā šajā gleznā attēlotais ļaundaris, kurš bezpalīdzīgs karājas pie krusta.

    vai tas, kas pa vidu(varbūt kādam liekas, ka pa labi)??Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.