328. Kā kļūst par sludinātāju?


Liecība par Jēzu

Un daudzi nāca pie Viņa un sacīja: “Jānis nav darījis nevienas zīmes, bet viss, ko Jānis par Viņu runājis, ir bijis patiesība.” Un daudzi tur sāka Viņam ticēt. [Jņ.10:41-42]

liecība par Jēzu


Svētie Raksti liecina, ka Jānis Kristītājs atveda pie Jēzus daudz cilvēku.

Vai ir iespējams par cilvēku dot vēl labāku liecību kā to, ka viņš ir bijis Dieva darbarīks, kas sludinājis Jēzu un daudziem ticībā ļāvis atrast mūžīgo dzīvību!

Tomēr Dieva vārds apgalvo, ka Jānis nav darījis nekādas brīnumu zīmes. Var nojaust, ka daudzus tas mulsināja. Tik dižam Svētā Gara vadītam cilvēkam tomēr vajadzēja rādīt arī zīmes un brīnumus. Jēzus un Viņa mācekļi taču veica brīnumus, bet Jānis Kristītājs ne. Kāpēc?

Varbūt arī pats Jānis Kristītājs par to brīnījās. To mēs nezinām. Mēs zinām tikai to, ka par sevi un savu stāvokli viņš daudz nerūpējās. Jānis bija tikai “saucēja balss tuksnesī”. Viņš bija ceļa sagatavotājs, kas sludināja kāda lielāka ierašanos. Jēzum bija jākļūst lielākam, bet viņam pašam mazākam [Jņ.3:30].

Tomēr viena lieta Jāņa Kristītāja klausītājiem kļuva skaidra. Viss, ko Jānis par Jēzu teica, bija patiesība. Tāpēc daudzi, dzirdēdami viņa sludināšanu, devās pie Jēzus.

Tagad padomā, kā ir ar tevi pašu. Vai, būdams kristietis, tu arī citus labprāt ved pie Jēzus? Ja tu patiesi esi kristietis, tādai ir jābūt tavai augstākajai vēlmei.

Kā tu domā? Vai spēsi to paveikt? Iespējams, ka tu savas iespējas vērtē ļoti zemu. Varbūt tu neesi ievērojama intelektuāla personība un apkārtējie neuzskata, ka tevī vērts klausīties. Iespējams, tu labprāt veiktu kādas zīmes un brīnumus, lai citi tevī klausītos.

Nav šaubu, ka Jēzus Saviem lieciniekiem ir devis daudz un dažādas žēlastības dāvanas draudzes celšanai. Taču no Jāņa Kristītāja mēs varam māclties vienu būtisku lietu, proti – viņš nedarīja zīmes un brīnumus, bet deva patiesu un dzīvu liecību par Jēzu. Šo vēsti dzirdēdami, daudzi bez kavēšanās devās pie Viņa.

Liecība par Jēzu ir labākais, ko tu apkārtējiem vari sniegt. Stāsti viņiem, ko Jēzus tavā labā darījis. Rādi tiem ceļu pie Pestītāja, kas nācis pasaulē glābt grēciniekus [1.Tim.1:15].

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.