144. No kā mums ir Dieva atziņa?


Līdzība par Noas šķirstu

Tanī Viņš ir nogājis un arī sludinājis gariem cietumā, kas kādreiz bija nepaklausīgi, kad Dieva pacietība nogaidīja Noas dienās, kad taisīja šķirstu, kurā izglābās nedaudzas, proti, astoņas, dvēseles cauri ūdenim. [1.Pēt.3:19-20]

par Noas šķirstu /></p>
<p><span id=

Šeit sv. Pēteris mūs ved pie Rakstiem, lai mēs tos studētu, un min no tiem līdzību par Noas šķirstu un to paskaidro. Jo tas ir labi, ka līdzību stāsta ar šādām ainām, kā dara arī sv. Pāvils, piemēram, kad viņš runā par Ābrahāma diviem dēliem un divām sievām [Gal.4:22], un Kristu [Jņ.3:14], par čūsku, kuru Mozus paaugstināja tuksnesī.

Šādas līdzības var viegli satvert, un tās ir lieliskas, tāpēc arī sv. Pēteris šeit min vienu no tām, lai mēs varētu saprast ticību ar ilustrāciju.

Viņš grib sacīt: kā ir noticis tad, kad Noa taisīja šķirstu, tā tas notiek arī šeit. Kā Noa patvērās šķirstā, kas peldēja ūdenī un ir ticis paglābts, tā arī jums ir jātop glābtiem Kristībā. Kā ūdens toreiz noslīcināja visu, kas dzīvs, gan cilvēkus, gan zvērus, tā arī Kristība noslīcina visu, kas ir miesisks un dabisks, un rada garīgu cilvēku.

Bet mēs kuģojam šķirstā, kas nozīmē Kungu Kristu, vai kristīgo baznīcu, vai Evaņģēliju, ko sludina Kristus, vai Kristus miesu, kurā mēs turamies caur ticību un tiekam izglābti, kā Noa šķirstā.

Tu arī redzi, ka šī aina, apkopo īsumā visu, kas attiecas uz ticību un krustu, dzīvību un nāvi. Kur ir ļaudis, kuri turas pie Kristus, tur noteikti ir kristīgā baznīca, tur tiek noslīcināts viss, kas nāk no Ādama, un viss, kas ir ļauns.

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.