106. Ko Dievs sargā ar astoto bausli?


Līdz ar kaislībām un iekārošanām

Bet tie, kas Kristum pieder, ir savu miesu krustā situši līdz ar kaislībām un iekārošanām. (Gal. 5:24)

Mīļais cilvēk, ja tu vēlies sasniegt patiesu dievbijību – tādu dievbijību, kura tiek atzīta Dieva priekšā, tad tev jāatmet jebkādas cerības uz sevi pašu un jāpaļaujas vienīgi uz Dievu, pilnīgi jānododas Kristum un jāuzņem Kristus tā, lai viss, kas pieder Viņam, kļūtu tavs, un viss, kas ir tavs, piederētu Viņam.

Jo tikai tā tu sāksi dzīvot Dieva mīlestībā un kļūsi gluži cits cilvēks, piedzimsi no jauna, tā ka viss, kas ir tevī, taps pārvērsts. Tad sajutīsi tik lielu patiku pret šķīstību, kā agrāk sajuti pret nešķīstību. Tā notiks ar visām tavām tieksmēm un nosliecēm.

Tikai mums jāuzmanās, lai nekrītam izmisumā, ja sevī vēl sajūtam arī grēcīgas tieksmes un neesam pilnīgi šķīsti, kādi labprāt vēlētos būt. Šos netīrumus tu arī nespēsi pilnīgi izmēzt, jo šeit [šajā pasaulē] vēl mēs dzīvojam miesā un asinīs.

Birkas:Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.