75. Vai kristietis pats var atriebt netaisnīgi ciestu pārestību?


Lestadiāņi savās rindās atklāj pedofilus

Somijas konservatīvā lestadiāņu reliģiskā kustība paziņojusi, ka viņu baznīcā kopš 80.gadiem bija no 70 līdz 100 pedofilijas gadījumu.


“Par dažiem no šiem gadījumiem ziņots policijai, taču daži no tiem notikuši pirms ilgiem laikiem”, lai par to varētu tiesāt, paziņoja Konservatīvo lestediāņu draudžu centrālkomitejas preses pārstāvis Tuomass Henninens.

Fakti atklājušies komitejas veiktā iekšējā izmeklēšanā un komiteja arī secinājusi, ka baznīcas amatpersonas pedofilijas gadījumos rīkojušās nepareizi.

“Mums ir jāatzīst, ka mēs nezinājām, kā rīkoties pareizi,” sacīja Henninens. Pēc viņa teiktā, bērnu seksuālas izmantošanas gadījumi atklājušies intensīvās izvaicāšanās. Vairums gadījumu notikuši ģimenēs, kuras ir baznīcas locekļi, un nav saistīti ar baznīcas amatpersonām.

“Mēs nepietiekami izmantojām ekspertu palīdzību, mēs nepietiekami komunicējām un tas var radīt iespaidu, kas mēs mazinājām šo gadījumu nozīmīgumu vai tos slēpām,” sacīja Henninens.

Konservatīvais lestadiānisms ir luterānisma atdzimšanas novirziens, kas mudina sekotājus vairīties no ārējas ietekmes, atturēties no kosmētikas lietošanas, televīzijas skatīšanās, dzimstības kontroles un strādāšanas svētdienās.

Pēc Henninena teiktā, lai arī oficiāli baznīcas locekļu skaits Somijā ir ap 35 000, tās sanāksmēs piedalās no 70 000 līdz 80 000 cilvēku.

Birkas: ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.