236. Kāds ir Kristus Baznīcas garīgais liktenis?


Ļaunuma atmaskošana

1673. gadā holandiešu zinātnieks Antons van Lēvenhuks izgudroja mikroskopu. Šis izgudrojums pirmo reizi deva cilvēkiem iespēju ielūkoties līdz šim neredzētajā, taču reāli pastāvošajā kaitīgo mikrobu pasaulē. Cilvēki pēkšņi sāka apzināties, ka šie mikroskopiskie organismi spēj inficēt viņus ar slimībām vai pat nogalināt. Šī jaunā informācija par mikrobiem un vīrusiem, kas izraisa slimības, lika cilvēkiem rūpīgāk attiekties pret personīgo higiēnu un regulārāk mazgāties.

Ļaunuma atmaskošana

Van Lēvenhuks mums atklāja neredzamo ļaundabīgo mikrobu pasauli. Arī Dievs mums atklāj kādu neredzamu un šausminošu pasauli, kurā mīt dēmoni, velns un biedējoši ļaunuma spēki (Ef.6:12).

MUMS PASTĀVĪGI UZGLŪN GARĪGI IENAIDNIEKI

Bībelē aprakstītie garīgie ļaunuma spēki nav tikai kādi “abstrakti nezināmie”. Dievs mums saka, ka šie spēki ir ap mums ik dienu, ik stundu (1.Pēt.5:8). Ja vien tiem nestājas ceļā, šie neredzamie uzbrucēji (kas spēkā pārspēj jebkuru cilvēku) pārņems jūsu prātu. Tie vēlas kontrolēt mūsu domāšanu, pakļaut sev mūsu dzīvi, graut mūsu ticību un grūst mūs mūžīgā pazušanā.

Pirms 300 gadiem jaunas zināšanas par mikrobiem un vīrusiem lika cilvēkiem mainīt viņu dzīvesveidu un pievērst vairāk uzmanības higiēnai, kas miljoniem cilvēku uzlaboja veselību un viņu dzīves kvalitāti. Priecāsimies par to, ka Dievs dara ko līdzīgu! Ar Dieva vārda palīdzību mēs varam apzināt neredzamo ļaunuma pasauli, kas pastāvīgi ir ap mums. Dzīvais Dieva vārds kļūst par mūsu “zobenu” (Ef.6:17) cīņā pret velnu un ļaunuma spēku mūsu dzīvē.

Aizvien skaidrāk apzinoties ļaunuma spēku mums visapkārt, nekritīsim izmisumā. Dievs mūs mudinās uz lūgšanām, lai ik dienu un pat ik stundu izlūdzamies Viņa aizstāvību (Lk.11:4). Dievs mums palīdzēs iegaumēt Rakstus, lai tad, kad mums uzbrūk velns, mēs varētu stāties tam pretī ar Dieva vārdu, gluži kā to darīja Jēzus (Mt.4:11), un likt velnam atkāpties. Dievs mūs arī vadīs uz to, lai saņemam Viņa dzīvo vārdu un sakramentus, kas liek velnam un visiem dēmoniem glābties bēgot. Patiesi! Dieva labā vēsts jums šodien ir tāda, ka Jēzū mēs varam “stāties pretim velnam, un viņš bēgs no jums” (Jēk.4:7).

    Mīļais Kungs Jēzu, atver man acis ar Sava vārda un Gara palīdzību, lai es spēju saskatīt biedējošo un vareno tumsas spēku valstību, kas man pastāvīgi uzglūn. Palīdzi man izprast, ka “ne pret miesu un asinīm mums jācīnās, bet pret valdībām un varām, šīs tumsības pasaules valdniekiem un pret ļaunajiem gariem pasaules telpā” (Ef.6:12). Kungs, palīdzi man radikāli mainīt manu dzīvi! Palīdzi man uzticēties Tavam solījumam, lai tad, kad es lasu, uzklausu, pārdomāju vai izdziedu Tavu dzīvo vārdu, velnam neatliktu citas iespējas, kā vienīgi bēgt. Ja manī mīti Tu un Tavs vārds, velnam nav varas pār mani (Jņ.14:23; 1.Jņ.4:4). Palīdzi man stāstīt maniem mīļajiem, ka arī viņiem ir pieejama šī palīdzība, kas nāk no Tevis. Tavā vārdā, kas satriec velnu, es lūdzu ar paļāvību. Āmen.

Birkas: , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.