279. Ko mūsu Kungs Jēzus Kristus mums māca Svētajā Lūgšanā ar vārdiem "šodien" un "dienišķo"?


Lai būtu dzīvs, paliec pie Kristus!

Mičiganas sociālo pētījumu institūta universitāte nesen izstrādāja pārskatu par 60 valstīm. Aptaujā bija ietverts jautājums – cik bieži jūs apmeklējat baznīcas dievkalpojumus?

No atbildēm uz šo jautājumu izrietēja, ka visaugstākais rādītājs ir Nigērijā – 89 % no aptaujātajiem, un Slovākijā 47 % dievkalpojumu apmeklē ik nedēļu. Savukārt ASV 44 % iedzīvotāju teicās regulāri apmeklējam baznīcu. Kanādā šis rādītājs bija 38 %, Lielbritānijā 27 %, Spānijā 25 %, Ukrainā 10 %, Ķīnā 9 %, Igaunijā 4 % un Krievijā 2 %.

Publicējot šos statistikas rezultātus, institūta pārstāvis brīdināja, ka daudzi amerikāņi un kanādieši gan ir teikuši aptaujātājiem, ka ir apmeklējuši baznīcu, kaut arī tā nav patiesība. Līdzīgu situāciju, ka aptauju rezultāti nav uzticami, var vērot arī citās zemēs.

Viens no vispopulārākajiem ieskatiem, ar ko nākas sastapties it visur pasaulē, kur cilvēki sevi dēvē par kristiešiem vai Kristus sekotājiem, ir tāds, ka nebūt nav nepieciešams regulāri piedalīties dievkalpojumā, lai uzturētu saikni ar Kristu. Šie cilvēki domā, ka pilnīgi pietiek, ja kaut vai laiku pa laikam tiekamies ar Jēzu vai pat tikai pa gabalu vēršamies pie Viņa.

GADĪJUMA RAKSTURA ATTIECĪBAS AR JĒZU NAV DZĪVAS ATTIECĪBAS

Gadījuma rakstura attiecības ar Jēzu – tas varētu šķist itin jauki, un cerība, ka šādās paretās sastapšanās reizēs mēs iegūsim garīgumu, spēku un iedrošinājumu savai dzīvei, – tas pat izklausās novatoriski. Tomēr šādas paretas tikšanās nekādi nevar aizstāt to dzīvu darošo saikni, kādu Jēzus vēlas ar jums uzturēt (sk. gleznu šajā atvērumā). Kristus vēlas būt ar jums tik cieši savienots, lai dzīvotu jūsos ar visu Savu dzīvu darošo spēku un ļaunumu satriecošo varu (Ef.1:18–23).

JĒZUS SAIKNE AR JUMS IR DZĪVA SAIKNE

Izcilais Bībeles pētnieks Georgs Štokhards ir norādījis, ka dabiskā veidā mēs neesam savienoti ar Jēzu, dzīvo Vīnakoku. Viņš skaidro, ka Jēzum, dzīvu darošajam Vīnakokam, mēs kā zari tiekam uzpotēti ar Dieva dāvāto brīnumu – Kristību. Tāpēc Jēzus saka:;

Es esmu īstais vīnakoks, un Mans Tēvs ir dārza kopējs. .. Palieciet Manī, un Es – jūsos. Kā zars nevar nest augļus no sevis, ja tas nepaliek pie vīnakoka, tāpat arī jūs, ja nepaliekat Manī. Es esmu Vīnakoks, jūs tie zari. Kas Manī paliek un Es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez Manis jūs nenieka nespējat darīt (Jņ.15:1, 4–5).

Kā attēlots šajā gleznā, jūs esat dzīvs zars pie dzīvā Vīnakoka, ja esat kristīts un aktīvs Kristus miesas – baznīcas – loceklis (1.Kor.10:15–17). Kad esat savienots ar Viņu, Jēzus patiesi dzīvo jūsos!

NEATRAUJIET SEVI NO VĪNAKOKA

Ebr.10:25 Dieva vārds brīdina: “Nepametīsim savas kopīgās sapulces, kā tas pie dažiem parasts.” Kāpēc Dievs tā saka? Tāpēc, ka Viņš zina, ar kādām briesmām jums būs jāsastopas, ja mēģināsiet dzīvot šķirti no Kristus miesas, kas ir Kristus iedibinātā baznīca.

Kristus ir Vīnakoks, no kura Viņa dzīvu darošais vārds un sakramenti ieplūst Viņa sekotājos, kas ir šī Vīnakoka zari. Tāpēc vērīgi ieklausieties sava mīlošā Debesu Tēva pamācībā. Kā zari neatraujiet sevi no Vīnakoka, pametot “savas kopīgās sapulces” (Ebr.10:25).

Nenošķiriet sevi kā zarus no mūžīgās dzīvības Vīnakoka. Ar prieku dodieties uz baznīcu, kur Kristus dzīvību uzturošais spēks ar Viņa dzīvu darošo vārdu un sakramentiem plūst pie un caur jums, tāpat kā vīnakoka sula plūst zaros, uzturot tos dzīvus. No šī Vīnakoka jūs saņemat savu dzīvību, kad Kristus dzīvo jūsos. Ļaujiet Kristus dāvātajai dzīvībai plūst jūsos un caur jums!

Mīļais Kungs Jēzu, es vēlos būt savienots ar Tevi kā zars ar vīnakoku, jo, nebūdams ar Tevi savienots, es neko nespēju darīt. Tad es kalstu, mirstu un tikšu sadedzināts mūžīgā ugunī. Kungs, jel savieno mani un manus mīļos ar Jēzu, lai Tavā žēlastībā un spēkā manī plūstu Tava vārda un sakramentu dzīvu darošās straumes. Bez Tevis mēs gan šķietam dzīvi, bet patiesībā esam miruši un varam tikt atrauti un šķirti no Tevis uz mūžiem. Kungs, jel uzturi mūs ciešā saistībā ar Tevi. Āmen.

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.


Līdzīgās e-publikācijas

Viena atsauce par “Lai būtu dzīvs, paliec pie Kristus!”

  1. luterānis:


    Paradums kristiešiem apmeklēt dievkalpojumus reti varētu būt taisnošanas mācības “greizais spogulis.”Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.