216. Kas ir labi darbi?


Labākais advokāts

Ja kāds krīt grēkā, tad mums ir aizstāvis Tēva priekšā – Jēzus Kristus, kas ir taisns. Viņš ir mūsu grēku izpircējs, ne tikai mūsu vien, bet visas pasaules grēku. [1.Jņ.2:1-2]

Labākais advokāts tiesas priekšā

Visa taisnība nāk sākotnēji no Dieva. Visupirms, Viņš uzrunā mūs savā Vārdā un mums piedāvā žēlastību un mūsu grēku piedošanu Jēzu Kristū.

Šādi Viņš runāja ar Ādamu un Ievu īsi pēc viņu krišanas grēkā, kad viņus bija pievīlusi čūska. Dievs viņiem uzlika smagu sodu, bet tajā pašā laikā mierināja un apsolīja Kristu, kurš samīs čūskas galvu.

Līdzi Viņš rīkojās ar Ābrahāmu, liekot viņam iziet no dzimtās zemes un apsolot viņu svētīt un dzemdināt no viņa lielu tautu, vēl vairāk, ka caur viņa sēklu (Kristu) tiks svētīti visi zemes iedzīvotāji.

Tāpat Viņš aicināja Mozu, Dāvidu, Mariju, Kristus māti, kas uzņēma Viņa vārdu ticībā un sacīja: “Redzi, es esmu Tā Kunga kalpone, lai notiek ar mani pēc tava vārda.” [Lk.1:38]

Tā Dievs iesāk. Vārda apsolījums un žēlastība iet pa priekšu.

Lai arī mūsos paliek bagātīgs grēka perēklis, tomēr, neskatoties uz to, Dievs neinkriminēs mums šos grēkus Jēzus Kristus dēļ.

Ak, pazīt Kristu ir lielākais dārgums par kuru ļaunā pasaule nenieka nezina, jā, tā Viņu nicina. Kā raksta svētais evaņģēlists Jānis: “Gaisma spīd tumsībā, bet tumsība to neuzņēma.” [Jņ.1:5]

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.