261. Vai Dievs dzird katru lūgšanu?


Kur tie mani talenti?

“Tas tāpat kā ar cilvēku, kas aizceļodams saaicināja savus kalpus un no tiem savu mantu, un vienam viņš deva piecus talentus, otram divus un trešam vienu, katram pēc viņa spējām, un pats tūdaļ aizceļoja.” [Mt.25:14-15]


Jēzus mūsu vidū nemīt redzami, bet reiz Viņš atgriezīsies un Viņa draugiem būs jāatbild, kā tie rīkojušies ar Viņa “talentiem”.

Ļoti būtiski ir pareizi saprast vārda “talents” nozīmi. Kaut arī tulkojumā šis vārds nozīmē to pašu, ko “talants”, tomēr uzmanīsimies, lai tas mūs nemaldina. Par vienu vai otru cilvēku mēdz teikt, ka tam ir daudz talantu. Tas nozīmē, ka cilvēks ir apveltīts ar lielām dāvanām jeb talantiem, kas viņam uzticēti.

Savukārt līdzībā talenti pieder nama saimniekam. Uzmanības centru ir saimnieka talenti, ko viņš bija uzticējis saviem kalpiem, lai viņi tos pēc iespējas labāk izmantotu un beigās dotu norēķinu par savu namturību.

Kā šis vārds “talents” attiecas uz mums? Ko mēs esam saņēmuši no Tā Kunga, lai izmantotu Viņa vārda godam? Kas būs tas, ko kādu dienu Viņš no mums atprasīs?

Nē, talenti nav cilvēciska gudrība vai kas tamlīdzīgs. Drīzāk tie jāsaprot kā Dieva žēlastības dāvanas, kas pieminētas Pāvila 1.vēstulē korintiešiem 12. un 14.nodaļā un arī citur. Ir svarīgi apzināties, ka šīs žēlastības dāvanas mums cītīgi un uzticīgi jālieto līdz Jēzus atkalatnākšanas dienai. Tomēr arī šie vārdi mums nepaskaidro visu. Ar kādām Dieva dāvanām mēs Jēzus vārdu pagodinām visvairāk?

Tās ir Dieva paša mums atstātās dāvanas – Viņa vārds un Gars, Viņa miers, pieeja Dievam lūgšanā un Dieva bērna tiesības debesīs.

Īsi un skaidri: “talenti” ir Evaņģēlijs un visas Evaņģēlija dāvanas. Gaidot Kunga Jēzus otro atnākšanu, mums ir jāliek lietā Viņa glābjošais Evaņģēlijs Citiem ir dota lielāka Evaņģēlija gaisma, citiem mazāka. Taču visi kristieši ir saņēmuši ne tikai Evaņģēlija dāvanu, bet arī uzdevumu – liecināt par Evaņģēliju.

Nekad to neaizmirsti!

Birkas: , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.