184. Ko Jēzus dara, būdams mūsu ķēniņš?


Krīzes patiesais iemesls

Pašreizējais finanšu krīzes īstais cēlonis esot reliģisko normu neievērošana sabiedrībā, konstatējis ķīniešu izcelsmes ekonomists un Hārvarda Biznesa augstskolas profesors Kleitons Kristensens. Savus secinājumus viņš pamatojis uz pētījumiem par sakarībām starp reliģiju un sabiedrību.

Vēl pirms 150 gadiem tik pat kā visi amerikāņi esot gājuši uz baznīcu. Baznīcā cilvēki esot mācīti respektēt likumus. Reliģija esot likusi pamatus ētikai (cilvēki maksājuši nodokļus, respektējuši īpašuma tiesības t.i. ievērojuši ētikas normas). Tikai tādā veidā demokrātija varējusi funkcionēt.

Šīs pašas teorijas pārstāvis – vācu sociologs Markss Vēbers par vērtību sistēmas nozīmi kapitālismā teicis: Ja reliģija vairs nespēj regulēt sadzīves normas, uzturot vērtību kritērijus, tad cilvēku vara citam pār citu noved pie haosa.

Tā pat profesors Kleistons Kristensens ir pārliecināts (un uzsver), ka kapitālisms nedarbosies, ja uzņēmējiem nebūs reliģiskās tradīcijās balstīta iekšējā stimula, kas spētu viņus mudināt no brīvas gribas ievērot likumus.

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.