81. Kādam prātam mums ir jābūt pret savu tuvāko?


Kristus vēsts par Dievu

Tas, ko mēs lasām Jaunajā Derībā, nav kas pilnīgi jauns, daudzviet tas jau ir pazīstams no Vecās Derības. Taču Jēzū tas viss kļūst skaidrs un saprotams. Viņš to atklāj ne tikai vārdos, bet rāda to arī savā dzīvē un darbos.

Kristus vēsts par Dievu


Vecajā Derībā daudzas lietas tiek dotas kā solījumi. Jaunajā Derībā šis lietas tiek piepildītas. Vecās Derības vēstījums ir tēlains, tādēļ par to varam teikt: “Šis ir nākamo lietu ēna, bet īstā būtība ir Kristus” (Kol.2:17).

Dievs ir patiesība

Dievā ir visa pilnība, arī patiesības pilnība. Viens no Viņa vārdiem, Es esmu, nozīmē, ka Viņam piemīt visa pilnība (2.Moz.3:14). Tas atklājas arī tajā, ka Viņš ir patiesība. Tādēļ Viņš ir konsekvents savu solījumu pildīšanā. Patiesība atklājas visos Viņa vārdos. “Visi Tavi vārdi ir patiesība, un mūžīgi paliek spēkā Tavi taisnie noteikumi” (Ps.119:160).

Dieva sacītais pirms Jēzus Kristus nākšanas kļūst skaidrāks Viņā un caur Viņu. Te jāmin grieķu vārda “patiesība”- ἀλήθεια – nozīme: patiesība ir kas tāds, kas netiek apslēpts, bet top parādīts vai atklāts. Tāda ir arī Jēzus Kristus atnākšana: “Tas bija patiesais gaišums, kas nāca pasaulē [..] un patiesība nākusi pasaulē caur Jēzu Kristu” (Jņ.1:9; 17).

Kristus, pats būdams Dieva patiesība, ir atklājis mums, kas ir Dievs. Mācoties pazīt Kristu, mēs varam iepazīt arī Dievu. Jēzus Kristus ir patiesība, patiess visās lietās: “Ceļš, patiesība un dzīvība” (Jņ.14:6). Viņš ir patiesais vīna koks, patiesais gans, durvis caur kurām ieiet viņa avis. Viņa miesā un asinīs atrodama patiesā pestīšana (Jņ.6:55-58). Viņa Baznīcu dēvē par “patiesības balstu un pamatu” (1.Tim.3:15), jo ticība patiesībai, svētdarīšana caur Svēto Garu un pestīšana iet vienkopus (1.Tes.2:13).

Dievs ir visvarens

Dievs ir visspēcīgs, kas ir izpaudies ari radīšanā, bet cilvēkam Dieva dotās spējas ir ierobežotas. Vienīgi Dievs var pavēlēt tā, ka šī pavēle nenovēršami piepildās (Ps.33:9). Jēzus nāca un uzrādīja vēl nepieredzētas spējas. Viņš darīja lietas, kuras ir pa spēkam vienīgi Dievam. Tās tiek sauktas par zīmēm vai brīnumiem, bet vislielākā no tām ir “pravieša Jonas zīme” (Mt.12:39), proti, Jēzus augšāmcelšanās. Augšāmcelšanās no mirušajiem ir lielākais notikums pēc radīšanas, tas ir arī neapgāžamākais Kristus dievišķā spēka pierādījums un pamats mūsu cerībai tikt pestītiem (1.Kor.15:12-28).

Dievs ir taisnīgs

Būt taisnīgam nozīmē gan nepārkāpt Dieva baušļus, gan ari tos pilnībā pildīt. Šāds taisnīgums nepiemīt nevienam cilvēkam (Rom.3:10). Tādēļ pasaulei bija vajadzīga patiesās Dieva taisnības atklāšanās, “iekāms viss notiek” (Mt.5:18). Tā atklājās līdz ar Kristus nākšanu pasaulē un kopš tā laika “Viņā iegūst taisnību ikviens, kas tic” (Rom.10:4).

Dievs ir žēlsirdīgs un žēlīgs

Tas nozīmē, ka Viņš mūs patiesi mīl, bet šis mīlestības dažādos aspektus mēs saucam atšķirīgos vārdos. Cilvēki nereti aplami domā, ka ir pelnījuši žēlastību, bet tā tiek dota neatkarīgi no mūsu darbiem vai nopelniem. Nevienam šajā pasaulē nav bijis tik daudz mīlestības un žēlastības, kā Kristum. Kristus žēlastību piedzīvojuši visdažādākie cilvēki: vienkārši, nabadzīgi un nospiesti, pat miruši. Kristus žēlsirdība ir patiesa žēlastība, jo tā tiek dota pilnīgi nepelnīti (Rom.11:6). Parādīdams žēlastības pilnību, Dieva Dēls Kristus ir taisnīgā, svētā un mīlošā Dieva patiesākā atklāsme.

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.