164. Ko tu par sevi apliecini pirmajā ticības loceklī?


Kristus Ķēniņa amats

Kas ir Kristus Ķēniņa amats un kādā veidā Viņš veic Savu Ķēniņa amatu?

Kristus Ķēniņa amats

Kristus Ķēniņa amats r Kristus valdīšana Debesīs un virs zemes, bet īpaši Savā draudzē, kuru Viņš pats arī pasargā.

Pilāts viņam jautāja: “Tad tomēr tu esi Ķēniņš?” Jēzus atbildēja: “Tu saki, ka es esmu Ķēniņš. Es esmu dzimis un esmu pasaulē nācis tādēļ, lai liecinātu patiesību. Katrs, kas ir no patiesības, dzird manu balsi.” [Jņ.18:37]

Ko gan iedomā tautas, kas sazvērējušās, un ciltis prāto tik tukšu vien? Sastājušies pasaules ķēniņi, vadoņi sadevušies kopā pret Kungu un viņa svaidīto: nomauksim viņu jūgu un nometīsim viņu virves! Kas debesīs sēž, pasmejas, Kungs izzobo tos, tad uzrunā tos savās dusmās un savā niknumā iztrūcina, jo – es iecēlu savu ķēniņu pār Ciānu, savu svēto kalnu!   Paudīšu Kunga lēmumu – viņš sacīja man: tu esi mans dēls, šodien es tevi dzemdināju!  Lūdz mani, un es došu tev tautas par mantojumu, par īpašumu pasaules malas –   tu tās satrieksi ar dzelzs spieķi, kā podu tās šķēpelēs sadauzīsi! Tad nu, ķēniņi, esiet gudri, ņemieties prātu, zemes soģi, kalpojiet Kungam bijādami un līksmojiet drebēdami, skūpstiet šķīstībā, ka viņš nedusmojas – tad jums pēkšņi iet bojā: gan ātri iedegas viņa dusmas! Svētīti visi, kas pie viņa tveras! [Ps.2:1-12]

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.